Tekst, fil eller lenke?

Hvilket innhold har du tenkt til å legge inn? Har du tekst og bilder du ønsker å legge inn, et dokument eller skal du lenke til en annen side?

Informasjonen under gjelder for undersider / forenklet arrangement / kunngjøringer. Forskjellen mellom de tre valgene er som følger:

Brødtekst: Her kan du legge inn tekst, bilder, video, og legge til lenker til andre sider. De som går inn på siden får opp en ordinær nettside på uit.no.

Fil:  Du kan laste opp en fil fra din datamaskin, men vi vil fraråde denne metoden. Dette fordi det er vanskelig for de som bruker mobiltelefon å se innholdet på en god måte, og omtrent en tredjedel av alle som var innom uit.no i fjor brukte mobiltelefon. Dersom du absolutt må opprette en fil ber vi om at du benytter pdf-format på vedlegget.

Når man legger inn innhold som fil blir brukeren videresendt til den opplastede fila istedenfor en nettside på uit.no. Fila åpnes i tilhørende program eller direkte i nettleseren. PDF blir ofte åpnet i nettleseren mens et Word-dokument åpnes i Word hvis du har dette installert på maskinen din.

Lenke: Her kan du legge inn en nettadresse. Når man legger inn innhold som lenke blir brukeren videresendt til angitt lenke, istedenfor at dokumentet åpnes på uit.no. Dette er mest vanlig dersom man skal direkte til et annet nettsted. Husk å legge til en komplett adresse dvs. med https:// først i lenkeadressen.


Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


 

ÅPNINGSTIDER

Besvarelse av telefon og e-post

    Mandag - fredag: 08:00-15:45

Skranke

    Mandag - fredag: 09:00-15:45

Lunchpause (alle dager)

    11:30 - 12:00 (stengt)

KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon.