Undersider til organisasjonskortet/menypunkter - enhetssidene

I mange tilfeller vil vi ha behov for å lage undersider til organisasjonskortet og toppartikkelene til menypunktene ved enheten. Dette er sider for utfyllende informasjon som synliggjøres ved å lenke til disse fra eksisterende sider. Du lager en underside på følgende måte:

-Logg inn
-Gå til menypunktet der undersiden skal lenkes fra
-På toppartikkelen til menypunktet får du opp valget -Legg til underside-. Velg dette og et nytt skjema åpner seg.
-Fyll ut skjema med tittel, eventuell ingress og velg om du skal legge til brødtekst, fil eller lenke.
-Dersom du velger brødtekst - Fyll ut skjema med tekst, eventuelle bilder og lenker og trykk -Lagre og lukk-.

Nå har du laget en underside. Innholdet på siden er søkbart og siden kan søkes frem. Men siden er foreløpig ikke synlig fra organisasjonskortet, toppartikler til menypunkt eller andre undersider. For at den nye undersiden skal vises må den lenkes til eksisterende innhold. Det gjør du på følgende måte:

-Søk frem siden eller hent den frem ved å gå til -Dokumentliste- på din enhet, eller ved å gå til -Mine dokumenter-.
-Kopier adressen til siden
-Gå til siden du vil lenke fra og åpne denne for editering
-Lag lenke fra eksisterende side til ny underside
-Trykk -Lagre og lukk-.

Nå har du laget en underside og lenket denne til eksisterende innhold. Gjenta dersom du vil lenke undersiden til flere sider.Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

ÅPNINGSTIDER

Besvarelse av telefon og e-post

    Mandag - fredag: 08:00-15:45

Skranke

    Mandag - fredag: 09:00-15:45

Lunchpause (alle dager)

    11:30 - 12:00 (stengt)


 

KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Klikk her for eldre versjon av Fjernhjelp mac.