ID-kort - Identifisering

Kortet et produsert med et bilde av deg, din underskrift og en utløpsdato for gyldighet. Kortet er gyldig legitimasjon ved Universitetet i Tromsø så lenge gyldighetsdato på kortet ikke er overskredet.

 

Skip to main content