Menypunkter på enhetens nettsider - enhetssidene

Menypunkter brukes for å organisere informasjonen på nettsidene tematisk. Aktivisering eller fjerning av en enhets menypunkter kan bare gjøres av ansvarlig for nettsidene på enheten eller andre som har delegert myndighet til dette. Menypunkter er forhåndsdefinert og aktiviseres på følgende måte:


-Logg inn.
-Gå til enhetens toppside og åpne denne for editering.
-Gå til -Velg menypunkt-. Der vises de menypunkter som allerede evt. er tatt i bruk.
-Klikk på -Velg verdier- og et nytt vindu åpner seg.
-I venstre kolonne vises menypunktene som er mulig å aktivisere.
-Klikk på ønsket menypunkt og du får opp menypunktet med de språkvarianter som er tilgjengelige.
-Velg språkvariant ved å hake av i boksen foran tittel.
-Legg til menypunktet ved å klikke på pilen til høyre for tittel og beskrivelsen av menypunktet.
-Menypunktet vises nå i listen til høyre i bildet
-Lagre og lukk for å lukke vinduet.
-Menypunktet vises nå i oversikten i skjemaet.
-Gå til -Lagre og lukk- for å lukke skjemaet og menypunktet vil nå vises på toppsiden.

Fjerning av menypunkt gjøres ved å klikke på -Delete- som vises til venstre for det enkelte menypunkt i skjemaet.

Dersom du ønsker et nytt menypunkt må dette meldes til systemeier KSA. Dette gjøres ved at ansvarlige for nettsidene ved enheten sender en forespørsel via orakel@uit.no . Alle henvendelser blir vurdert i forhold til egne kriterier.


Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


 

ÅPNINGSTIDER

Besvarelse av telefon og e-post

    Mandag - fredag: 08:00-15:45

Skranke

    Mandag - fredag: 09:00-15:45

Lunchpause (alle dager)

    11:30 - 12:00 (stengt)

KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon.