IT-BRUKERKONTO

Du trenger en IT-brukerkonto ved UiT for å få tilgang til de aller fleste tjenestene som vi tilbyr. Under finner du informasjon og veiledninger for hvordan du går fram for å ta i bruk din IT-brukerkonto, endre passord, glemt passord mm.


Din IT-brukerkonto blir opprettet automatisk når du har takket ja til studieplassen og fått e-post om at du har fått studierett ved UiT Norges arktiske universitet

Du aktiverer din brukerkonto på nettsiden Passord.uit.no

Vær oppmerksom på

 • UiT benytter en SMS tjeneste som forutsetter at du har registrert ditt telefonnummer i statens reservasjonsregister på Norge.no Se informasjon om dette her
 • Du vil få tilsendt en aktiveringskode som du benytter for å lage deg ditt passord
 • Passordet kan ikke inneholde Ditt navn, fødselsdatoen din eller særnorske tegn (Æ, Ø og Å)

Gå til nettsiden Passord.uit.no, velg "Finn mitt brukernavn" og skriv inn ditt personummer.

 • Hvis det kommer opp et brukernavn, så har du en brukerkonto ved UiT
 • Hvis du får feilmeldingen: " Vi kunne ikke identifisere deg ut ifra oppgitt informasjon..." Sjekk at du har skrevet inn ditt personnummer korrekt. Hvis så er tilfelle er det sansynlig at det er noe galt med registreringen av deg som student i FS/Studweb:
  1. Nye studenter: Ta kontakt med opptakskontoret opptak@uit.no
  2. Tidligere studenter: Ta kontakt med studieveileder ved ditt studieprogram. For hjelp se nettsiden for studieveiledning

Du kan finne ditt brukernavn fra nettsiden Passord.uit.no ved å klikke på lenken "Finn mitt brukernavn"

Du endrer ditt passord ved å logge deg inn på nettsiden Passord.uit.no

Hvis du har glemt ditt passord kan du lage deg ett nytt fra nettsiden Passord.uit.no

NB: Vær oppmerksom på at UiT benytter en SMS tjeneste som forutsetter at du har registrert ditt telefonnummer i statens reservasjonsregister på Norge.no. Se informasjon om dette her

Ja, men det du må være oppmerksom på er at UiT i hovedsak forholder seg til 3 forskjellige passordtjenester: LDAP, AD og Feide. Tilgang til tjenester er heller ikke bare er avhengig av om ditt brukernavn og passord er korrekt, men også kan være avhengig av rettigheter du har som student gjennom ditt registrerte studieprogram

 • LDAP: (Test denne først): Gå til nettsiden brukerinfo.uit.no. Her er det et innloggingsskjema hvor du kan logge inn.
  • Hvis du får logget inn, betyr det at ditt brukernavn og passord er korrekt og sannsynligvis vil fungere på alle andre tjenester som du har tilgang til
  • Hvis du ikke får logget inn må du sjekke at brukernavnet ditt er korrekt og sette et nytt passord (Se punktene over)
 • AD: (Tjenestene får ditt brukernavn og passord fra LDAP) Logg deg inn på din e-post ved UiT
  • Hvis du får logget inn, betyr det at ditt brukernavn og passord er korrekt for alle AD tjenenster (Innlogging på UiT PC, Office 365, e-post mm.)
  • Hvis du ikke får logget inn er det sannsynligvis en synkroniseringsfeil mellom LDAP og AD. Gå til nettsiden passord.uit.no og velg "Glemt passord" slik at du får laget deg et nytt
 • Feide: (Tjenestene får ditt brukernavn og passord fra LDAP) Logg deg inn på Innsynstjenesten for Feide
  • Hvis du får logget inn, betyr det at ditt brukernavn og passord er korrekt for alle Feide tjenester du har fått tilgang til
  • Hvis du ikke får logget inn på Feides innsynstjeneste, men får logget deg inn på tjenestene over, er det sannsynligvis fordi det er mangler med din registrering i FS (Studentweb) som gjør at informasjon om deg ikke blir levert til IT-systemene. Ta kontakt med Opptakskontoret ved UiT og be dem sjekke din studentwebregistrering.
  • Noen viktige tjenester som benytter Feide

Din IT-brukerkonto gir deg tilgang til en rekke tjenester ved UiT, heriblandt Canvas (Digital læringsplatform), Wiseflow (Digital eksamen), Office 365, utskrift, Eduroam (Trådløsnett), diverse programvare mm.

Tilgang til Canvas og emnerom styres av hvordan du er registrert som student i FS/Studweb. De aller fleste problemene rundt tilgang er relatert til dette, så du må sjekke følgende:

 1. Sjekk først punktene over med tanke på om du har en brukerkonto ved UiT og at ditt brukernavn og passord er korrekt
 2. Logg deg inn på Studentweb og sjekk at du er undervisningsmeldt i det emnet du ikke finner i Canvas.
 3. Det kan også være, spesiellt i forbindelse med semesterstart, at faglærer ikke har aktivert emnerommet. Hvis punkt 1 og 2 er i orden, kontakt faglærer og hør om dette emnerommet har blitt aktivert.

Informasjon og brukerveiledninger for Canvas finner du på nettsiden Canvas - Nettbasert læring og undervisning

Din leder eller personalansvarlig ved enheten du er tilsatt ved skal se til at nødvendig informasjon om deg og ditt ansettelsesforhold er levert til avdeling for personal og organisasjon. Dersom dette er gjort korrekt og i god til før din tildredelsesdato, vil du ha en IT-brukerkonto klar ved første arbeidsdag.

Det kan være at din brukerkonto ikke er klar ved første arbeidsdag. Dette kommer av at universitetets lønnssystem PAGA ikke har tilstrekkelig informasjon om deg enda og derfor ikke leverer informasjon om deg til IT-systemene.

Hvis dette er tilfelle må du registreres manuellt inn i IT-systemene via SystemX. Dette gjøres av personaladministrasjonen ved enheten, instituttet eller fakultetet hvor du er tilsatt. Din leder må kontakte SystemX-registrator og be om at dette gjøres på vegne av deg.

Nytilsatte uten norsk personnummer

Nytilsatte som ennå ikke har fått sitt norske personnummer (Eller midlertidige personnummer) kan ikke bli sendt fra PAGA til IT-systemene. Dette medfører at IT-brukerkonto heller ikke blir opprettet automatisk. IT-brukerkonto må da opprettes i SystemX av enheten eller institutt/fakultetet den nytilsatte tilhører. IT-brukerkonto vil være klar etter ca 1 time, og brukernavn/passord kan fås ved å kontakte Orakelet.

Du aktiverer din brukerkonto på nettsiden Passord.uit.no

Vær oppmerksom på

 • UiT benytter en SMS tjeneste som forutsetter at du har registrert ditt telefonnummer i statens reservasjonsregister (Difi). Se informasjon om dette her
 • Du vil få tilsendt en aktiveringskode som du benytter for å lage deg ditt passord
 • Passordet kan ikke inneholde Ditt navn, fødselsdatoen din eller særnorske tegn (Æ, Ø og Å)

Gå til nettsiden Passord.uit.no, velg "Finn mitt brukernavn" og skriv inn ditt personummer.

 • Hvis det kommer opp et brukernavn, så har du en brukerkonto ved UiT
 • Hvis du får feilmeldingen: " Vi kunne ikke identifisere deg ut ifra oppgitt informasjon..." Sjekk at du har skrevet inn ditt personnummer korrekt. Hvis så er tilfelle er det sansynlig at det er noe som mangler med registreringen av deg som ansatt i PAGA:
  1. Nytilsatte: Ta kontakt med din overordnede leder og be han/hun sjekke om du er ferdigregistrert i PAGA
  2. Andre tilsatte: Ta kontakt med avdeling for Personal og organisasjon (POA) og be dem sjekke at du er registrert korrekt i PAGA

Du kan finne ditt brukernavn fra nettsiden Passord.uit.no ved å klikke på lenken "Finn mitt brukernavn"

Du endrer ditt passord ved å logge deg inn på nettsiden Passord.uit.no

Velg et passord ingen klarer å gjette 

 • Vi anbefaler at du lager passordet ditt som ei setning.
 • Du kan ha mellomrom og flere ord.
 • Om du vil, kan du bruke et tradisjonelt passord, altså ei rekke med tall, spesialtegn og små og store bokstavar.
 • Nytt passord kan ikke ligne for mye på et passord du har brukt tidlegere.
 • Nytt passord kan ikke inneh0lde navnet eller brukernavnet ditt.
 • Indikatoren i passordtjenester går fra rød til grønn når passordet oppfyller kravet til lengde og kompleksitet.

Hvis du har glemt ditt passord kan du lage deg ett nytt fra nettsiden Passord.uit.no

NB: Vær oppmerksom på at UiT benytter en SMS tjeneste som forutsetter at du har registrert ditt telefonnummer i statens reservasjonsregister (Difi). Se informasjon om dette her

Din IT-brukerkonto gir deg tilgang til en rekke tjenester ved UiT, heriblandt Office 365, pagaweb, utskrift, Eduroam (Trådløsnett), diverse programvare mm.

Det kan være flere feilkilder til dette

 1. Sjekk først punktene over med tanke på om du har en brukerkonto ved UiT og at ditt brukernavn og passord er korrekt
 2. Husk at brukernavnet ditt skal ettefølges av @uit.no (eksempel: abc123@uit.no)
 3. Ansatte ved UiT er påkrevd å bruke tofaktor-autentisering for innlogging på e-post og office 365 tjenestene. Brukerveiledninger for dette finner du på nettsiden Office 365 - Tofaktor-autentisering

Tilgang til Canvas, din rolle som faglærer eller eier av emnerom styres av hvordan du er registrert i FS.:

 • Innlogging: Sjekk først om du får logget deg inn på nettsiden https://uit.no/canvas
  • Hvis du får logget inn: Gå til neste punkt
  • Hvis du ikke får logget inn, men kommer til Denne siden, må du kontakte studiekonsulent ved ditt instittutt/fakultet for å bli registrert som fagperson for emnet i FS
 • Finne emnerom: Hvis du ikke finner emnerom du skal være faglærer for, må du kontakte studiekonsulent ved ditt instittutt/fakultet for å bli registrert som fagperson for emnet i FS
 • Publisere emnerom: For at studentene skal kunne se emnerommet må du, hvis du er eier av rommet, publisere det. Se denne veiledningen for hvordan du gjør dette
  • Hvis du ikke får publisert emnerommet kan det være fordi du ikke har blitt gitt denne rettigheten i FS. Kontakt studiekonsulent ved ditt instittutt/fakultet hvis du mener at dette er en rettighet du skal ha
 • Oversikt over studier og tilknyttede studiekonsulenter: https://uit.no/utdanning

Informasjon og brukerveiledninger for Canvas finner du på nettsiden Canvas - Nettbasert læring og undervisning

Din IT-brukerkonto blir opprettet automatisk når du har blitt lagt inn som ekstern sensor eller tilknyttet fagperson i FS. Dette gjøres av studiekonsulent tilknyttet det emnet du skal ha tilgang til. For hjelp se nettsiden for studieveiledning hvor du også finner oversikt over studiekonsulenter

Du aktiverer din brukerkonto på nettsiden Passord.uit.no

Vær oppmerksom på

 • UiT benytter en SMS tjeneste som forutsetter at du har registrert ditt telefonnummer i statens reservasjonsregister (Difi). Se informasjon om dette her
 • Du vil få tilsendt en aktiveringskode som du benytter for å lage deg ditt passord
 • Passordet kan ikke inneholde Ditt navn, fødselsdatoen din eller særnorske tegn (Æ, Ø og Å)

Hvis du er usikker på om du har en IT-brukerkonto, kan du sjekke dette ved å gå til nettsiden Finn mitt brukernavn, og følg instruksjonene. Hvis du kommer opp med et brukernavn, så har du brukerkonto ved UiT.

 • Hvis du får feilmeldingen: " Vi kunne ikke identifisere deg ut ifra oppgitt informasjon..." Sjekk at du har skrevet inn ditt personnummer korrekt. Hvis så er tilfelle er det sansynlig at det er noe galt/mangler med registreringen av deg som sensor eller fagperson i FS/Studweb:
  • Ta kontakt med studieveileder for det emnet du skal være sensor/tilknyttet fagperson for. se nettsiden for studieveiledning som blandt annet inneholder informasjon om hvem som er studieveiledere for de forskjellige studieprogrammene
 • NB: Selv om du har en brukerkonto, så er det ikke sikkert denne brukerkontoen har tilgang til Wiseflow eller Canvas. Dette styres også av hvorvidt du er registrert som sensor/fagperson i FS (Felles studentsystem). Se eget punkt for Canvas og Wiseflow lengere nede

Hvis du har en IT-brukerkonto ved UiT kan du finne ditt brukernavn fra nettsiden Finn mitt brukernavn

Du endrer ditt passord ved å logge deg inn på nettsiden Passord.uit.no

 • Passordet kan ikke inneholde Ditt navn, fødselsdatoen din eller særnorske tegn (Æ, Ø og Å)

Hvis du har glemt ditt passord kan du lage deg ett nytt fra nettsiden Passord.uit.no

Vær oppmerksom på

 • UiT benytter en SMS tjeneste som forutsetter at du har registrert ditt telefonnummer i statens reservasjonsregister på Norge.no. Se informasjon om dette her
 • Du vil få tilsendt en aktiveringskode som du benytter for å lage deg ditt passord
 • Passordet kan ikke inneholde Ditt navn, fødselsdatoen din eller særnorske tegn (Æ, Ø og Å)

Din IT-brukerkonto gir deg tilgang til en rekke tjenester ved UiT, heriblandt Canvas (Digital læringsplatform) og Wiseflow (Digital eksamen) mm.

Tilgang til Canvas og emnerom styres av hvordan du er registrert som sensor i FS/Studweb. De aller fleste problemene rundt tilgang er relatert til dette, så du må sjekke følgende:

 1. Sjekk først at du har en brukerkonto ved UiT (Se punkt over). Du kan også teste om passordet du har er korrekt ved å forsøke å logge deg inn på nettsiden Brukerinfo.uit.no. Hvis du får logget deg inn der er brukernavn og passord korrekt
 2. Hvis du har sjekket at brukernavn og passord er rett, men ikke får logget deg inn på Canvas fra nettsiden uit.no/canvas og blir sendt til denne nettsiden er problemet at du ikke er registrert korrekt i FS. Kontakt studiekonsulent for emnet du er faglærer for (Se under)
 3. Hvis du får logget deg inn i Canvas, men ikke finner emnerommet du skal være underviser for. Sjekk først denne veiledningen for hvordan du finner dine emner. Hvis du ikke finner emnet ditt må du kontakte studiekonsulent for emnet du er faglærer for (Se under)

Oversikt over studiekonsulenter for de forskjellige emnene ved UiT finner du på. nettsiden for studieveiledning

Informasjon og brukerveiledninger for Canvas finner du på nettsiden Canvas - Nettbasert læring og undervisning

Kjent problem med innlogging via Feide med Canvas

Hvis du er ansatt ved en annen institusjon som også benytter Feide kan du få problemer med å logge deg inn på UiT tjenester. Grunnen til dette er at du ikke kan være logget på 2 forskjellige feideinstitusjoner i samme nettleser samtidlig. LØSNING: Benytt forskjellige nettlesere til dine forskjellige Feidekontoer (Eksempel: Hvis du til vanlig benytter Chrome for å logge deg på tjenester ved din hjemmeinstitusjon, så kan du benytte Firefox mot UiT).

Tilgang til Wiseflow og emnene du skal være sensor for styres av hvordan du er registrert som sensor i FS/Studweb. De aller fleste problemene rundt tilgang er relatert til dette, så du må sjekke følgende:

 1. Sjekk først at du har en brukerkonto ved UiT (Se punkt over). Du kan også teste om passordet du har er korrekt ved å forsøke å logge deg inn på nettsiden Brukerinfo.uit.no. Hvis du får logget deg inn der er brukernavn og passord korrekt
 2. Hvis du har sjekket at brukernavn og passord er rett, men ikke får logget deg inn på Wiseflow fra nettsiden https://uit.wiseflow.dk/. Kontakt studiekonsulent for emnet du er faglærer for (Se under)
 3. Hvis du får logget deg inn i Wiseflow, men ikke finner emnet du skal være sensor for må du kontakte studieveileder for emnet (Se under)

Oversikt over studiekonsulenter for de forskjellige emnene ved UiT finner du på. nettsiden for studieveiledning

Informasjon og brukerveiledninger for Wiseflow finner du på nettsiden https://uit.no/sensor

Kjent problem med innlogging via Feide med Wiseflow

Hvis du er ansatt ved en annen institusjon som også benytter Feide kan du få problemer med å logge deg inn på UiT tjenester. Grunnen til dette er at du ikke kan være logget på 2 forskjellige feideinstitusjoner i samme nettleser samtidlig. LØSNING: Benytt forskjellige nettlesere til dine forskjellige Feidekontoer (Eksempel: Hvis du til vanlig benytter Chrome for å logge deg på tjenester ved din hjemmeinstitusjon, så kan du benytte Firefox mot UiT).

Hvis du har status som emeritus eller emerita, kan du også få beholde din brukerkonto ved UiT. Siden du ikke lengere er registrert som lønnstaker i PAGA, må din IT-brukerkonto forlenges hvert år av fakultetsadministrasjonen du er tilknyttet. Ta kontakt med personalkonsulent ved ditt institutt eller fakultet og be om å forlenget din IT-brukerkonto i SystemX

Gå til nettsiden Passord.uit.no, velg "Finn mitt brukernavn" og skriv inn ditt personummer.

 • Hvis det kommer opp et brukernavn, så har du en brukerkonto ved UiT
 • Hvis du får feilmeldingen: " Vi kunne ikke identifisere deg ut ifra oppgitt informasjon..." Sjekk at du har skrevet inn ditt personnummer korrekt. Hvis så er tilfelle er det sansynlig at det er noe galt med registreringen av deg som student i FS/Studweb:
  1. Ta kontakt med personalkonsulent ved ditt institutt eller fakultet og be om å forlenget din IT-brukerkonto i SystemX

Du kan finne ditt brukernavn fra nettsiden Passord.uit.no ved å klikke på lenken "Finn mitt brukernavn"

Du endrer ditt passord ved å logge deg inn på nettsiden Passord.uit.no

Hvis du har glemt ditt passord kan du lage deg ett nytt fra nettsiden Passord.uit.no

NB: Vær oppmerksom på at UiT benytter en SMS tjeneste som forutsetter at du har registrert ditt telefonnummer i statens reservasjonsregister på Norge.no. Se informasjon om dette her

Din IT-brukerkonto gir deg tilgang til en rekke tjenester ved UiT, heriblandt e-post, Office 365, utskrift, Eduroam (Trådløsnett), diverse programvare mm.

En eksternt tilknyttet ansatt er en som har et arbeidsforhold med UiT, men ikke lønnes av UiT og derfor ikke finnes i lønns- og personalsystemet PAGA. Eksempler på dette kan være:

 • Eksternt tilknyttet fagperson som skal undervise i Canvas (Digital læringsplatform)
 • Ekstern sensor som skal ha tilgang til Wiseflow (Digital eksamen)
 • Eksternt lønnet ansatt (inklusive eksterne stipendiater) som skal jobbe ved UiT og trenger tilgang til basistjenester som Innlogging på PC, e-post, office365 etc.

Siden Eksternt tilknyttet fagperson og ekstern sensor er dekket i egen infoboks (se over), vil punktene under i hovedsak ta for seg eksternt lønnet ansatt som skal ha tilgang til basistjenester ved UiT

En eksternt tilknyttet student er en som har et studieforhold med UiT, men ikke er registrert som student ved UiT. Studenten har fått godkjent fra fakultet/institutt at han/hun skal benytte seg av universitetets fasiliteter og trenger IT-brukerkonto ved UiT i sitt daglige studiearbeid. Eksempler på dette kan være:

 • Studenter som er registrert ved et annet universitet/høgskole, men skal gjennomføre selve studiet ved UiT
 • Studenter som er registrert ved et annet universitet/høgskole som har en samarbeidsavtale med UiT

Eksternt tilknyttet ansatt: Personalkonsulent ved enheten du skal jobbe med må få registrert deg inn i en tjenenste som heter SystemX for at en IT-brukerkonto skal bli opprettet til deg. Snakk med din kontaktperson ved UiT eller personalkonsulent/leder for din tilknyttede enhet for å få ordnet dette.

Eksternt tilknyttet student For at du skal få en IT-brukerkonto må du registreres inn i SystemX. Dette gjøres vanligvis av personalkonsulent ved instituttet du er tilknyttet, så du må kontakte din kontaktperson/veileder ved UiT som igjen kontakter personalkonsulenten på dine vegne for å bli registrert i SystemX

Du aktiverer din brukerkonto på nettsiden Passord.uit.no

Vær oppmerksom på

 • UiT benytter en SMS tjeneste som forutsetter at du har registrert ditt telefonnummer i statens reservasjonsregister på Norge.no. Se informasjon om dette her
 • Du vil få tilsendt en aktiveringskode som du benytter for å lage deg ditt passord
 • Passordet kan ikke inneholde Ditt navn, fødselsdatoen din eller særnorske tegn (Æ, Ø og Å)

Gå til nettsiden Passord.uit.no, velg "Finn mitt brukernavn" og skriv inn ditt personummer.

 • Hvis det kommer opp et brukernavn, så har du en brukerkonto ved UiT
 • Hvis du får feilmeldingen: " Vi kunne ikke identifisere deg ut ifra oppgitt informasjon..." Sjekk at du har skrevet inn ditt personnummer korrekt. Hvis så er tilfelle er du antagelig ennå ikke registrert inn i SystemX:
  • Snakk med din kontaktperson ved UiT eller personalkonsulent/leder for din tilknyttede enhet for å bli registrert i SystemX.

Du kan finne ditt brukernavn fra nettsiden Passord.uit.no ved å klikke på lenken "Finn mitt brukernavn"

Du endrer ditt passord ved å logge deg inn på nettsiden Passord.uit.no

Hvis du har glemt ditt passord kan du lage deg ett nytt fra nettsiden Passord.uit.no

NB: Vær oppmerksom på at UiT benytter en SMS tjeneste som forutsetter at du har registrert ditt telefonnummer i statens reservasjonsregister Norge.no. Se informasjon om dette her

Din IT-brukerkonto gir deg tilgang til en rekke tjenester ved UiT, heriblandt Innlogging på UiT PC, e-post, Office 365, pagaweb, utskrift, Eduroam (Trådløsnett), diverse programvare mm.

En gjest er noen som er innom UiT for en kort periode og derfor kanskje ikke har behov for tilgang til UiTs IT-tjenester med unntak av trådløsnett. Hvis du er invitert som gjest, må den/de som har invitert deg ta stilling til hvilke IT-tjenester du vil ha behov for.

Hvis du skal ha tilgang til basistjenester som innlogging på datamaskiner, e-post, lagring av data, utskrift etc. er du å regne som eksternt tilknyttet fagperson/student. Se egen bolk om dette.

Hvis den/de som har ivitert deg mener at du trenger tilgang til basistjenester som innlogging på PC, Utskrift etc, er du å anse som en Eksternt tilnyttet ansatt eller Eksternt tilknyttet student (Se da egen boks for dette over). Hvis du ikke trenger dette vil det ikke bli opprettet IT-brukerkonto for deg.

Du får tilgang til trådløsnettet ved UiT. Her kan du enten velge nettverket Uit-guest eller Eduroam hvis du allerede benytter eduroam ved den institusjonen du tilhører

Når du avslutter ditt forhold som student eller ansatt ved UiT norges arktiske universitet, vil din IT-brukerkonto bli stengt og etter en tid slettet. Etter at kontoen din er stengt vil du ikke lengre ha tilgang til dine filer og e-post. Derfor bør du sørge for at du har tatt kopi av alle dokumenter og e-poster som du ønsker å ta med deg videre.

Dette er en automatisk prosedyre som inntrer når IT-systemene ikke lengere får informasjon om at du er student eller ansatt ved UiT. Dette skjer vanligvis i forbindelse med at du slutter som student eller ansatt ved UiT norges arktiske universitet.

Selve stengingen skjer ikke på avslutningsdagen, men en tid i etterkant.

 • Studenter: Stenging av brukerkontoer skjer 15. februar og 15. september. NB: Du mister tilgang til filer i Canvas umiddelbart etter avsluttet studie
 • Ansatte: Stenging skjer 30 dager etter siste arbeidsdag
 • Emeritus/Emerita: Siden brukerkontoen kun kan forlenges for 1 år av gangen, stenges brukerkontoen 1 år etter siste registrering
 • Gjester: (Alle som ikke er registrert student eller lønnes av UiT): Stenging skjer henhold til registrert varighet i SystemX. Siden en SystemX registrert brukerkonto ikke kan vare lengre enn 1 år før den må fornyes må "gjester" som har lengere opphold få fornyet IT-brukerkontoen hvert år

Dette varselet blir sendt til din e-postadresse ved UiT 14 dager før kontoen stenges. Hvis du har data eller e-post lagret ved UiT som du ønsker å ta vare på bør du nå gjøre dette siden dette vil bli utilgjengelig etter at kontoen er stengt.

Hvis du mener at det er feil at brukerkontoen din skal stenges

Hvis du mener at din IT-brukerkonto ikke skal stenges, må du kontakte den administrative enheten som du er tilknyttet og be dem forlenge ditt forhold med UiT. Det er altså Ikke avdeling for IT som forlenger din IT-brukerkonto

Rolle

Hva gjør du

Mer informasjon

Hva må gjøres

Student Kontakt studieadministrasjonen ved det fakultetet/instituttet du skal tilhøre Mer informasjon Registrering i FS/Studweb
Ansatt (Lønnet av UiT) Ta kontakt med din sjef. Det er mulig at det er noe feil med din registrering av ditt arbeidsforhold i PAGA som forårsaker feilen Mer informasjon Registrering i Paga
Ekstern sensor/veileder

Dette gjelder typisk personer som har en sensor-/veileder-/fagpersontilknyttning til UiT og som derfor skal ha tilgang til Canvas eller Wiseflow (Digital eksamen).

Kontakt studieadministrasjonen/studieveileder ved det fakultetet/instituttet du er tilknyttet

Mer informasjon Registrering i FS/Studweb
Emeritus/Emerita Ta kontakt med personalkonsulent ved det fakultetet/instituttet du er tilknyttet for å få forlenget din IT-brukerkonto via SystemX Mer informasjon Registrering i SystemX
Eksternt tilknyttet ansatt/student

Dette gjelder typisk personer som ikke er registrert som student eller ansatt ved UiT, men som har et studie/jobb forhold til UiT som krever at man har tilgang til basistjenester som innlogging på PC, e-post, lagring av data, utskrift etc.

Ta kontakt med din kontaktperson ved UiT.

Mer informasjon Registrering i SystemX
Gjest

Gjester ved UiT har som regel ikke IT-brukerkonto, men benytter seg stort sett av gjestenettverket ved UiT. Hvis du skal ha IT-brukerkonto har du en sterkere tilknyttning til UiT og faller sannsynligvis under en av rollene beskrevet ovenfor

Mer informasjon Se rollene over
Samskipnaden

Det er kun ansatte ved Samskipnaden som får IT-brukerkonto og du må være registrert i Samskipnadens HR-System siden det er dette som leverer informasjon om deg til IT-systemene. Kontakt din leder og be dem sjekke at du er registrert korrekt i Samskipnadens HR-system

- Registrering i HR-Ressurs

All data tilhørende din IT-brukerkonto blir slettet 3 måneder etter at kontoen er stengt. Dette er i henhold til IT-reglementets punkt 14.0 "Utlevering og sletting av data ved brukerforholdets opphør"

Lagre dine filer på minnepenn, ekstern disk eller i en skytjeneste

Før du slutter som student eller ansatt ved UiT bør du ta vare på dine filer. Du har i praksis tre måter å gjøre dette på.

Minnepenn Ekstern Disk  
Du kan koble en USB minnepenn eller en ekstern disk til en datamaskin ved UiT, logge deg på og deretter kopiere dine filer over til denne.
Skytjenester    
  Hvis du har tilgang til en privat skytjeneste for fillagring (DropBox, Google Drive, OneDrive etc.) kan du laste opp dine filer til en av disse. Vær oppmerksom på at disse tjenestene ofte krever betaling hvis du skal lagre større datamengder, samt at de ikke nødvendigvis oppfyller krav om datasikkerhet og personvern i henhold til norske lover.

Lagre e-post

Minnepenn Ekstern Disk  

Du kan koble en USB minnepenn eller en ekstern disk til en datamaskin ved UiT.  Start Outlook og eksporter e-posten din til en fil som du lagrer på den eksterne enheten. 

Laste ned e-post til Outlook  
 

Hvis du har Microsoft Outlook på din private datamaskin, kan du koble denne opp mot vår e-posttjeneste. Dette vil automatisk lagre e-posten lokalt på din maskin.


Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


ÅPNINGSTIDER(*)

Besvarelse av telefon og e-post

Mandag - fredag: 08:00-15:00

Skranke

Mandag - fredag: 09:00-15:00 (stengt for lunsj 11:30-12:00) 


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Eldre versjon windows. Eldre versjon mac.