IT-BRUKERKONTO

Du trenger en IT-brukerkonto ved UiT for å få tilgang til de aller fleste tjenestene som vi tilbyr. Under finner du informasjon og veiledninger for hvordan du går fram for å ta i bruk din IT-brukerkonto ved UiT.


Din IT-brukerkonto blir opprettet automatisk når du har takket ja til studieplassen og fått e-post om at du har fått studierett ved UiT Norges arktiske universitet

Du aktiverer din brukerkonto på nettsiden Passord.uit.no

NB: Vær oppmerksom på at UiT benytter en SMS tjeneste som forutsetter at du har registrert ditt telefonnummer i statens reservasjonsregister (Difi). Se informasjon om dette her

Gå til nettsiden Passord.uit.no, velg "Finn mitt brukernavn" og skriv inn ditt personummer.

 • Hvis det kommer opp et brukernavn, så har du en brukerkonto ved UiT
 • Hvis du får feilmeldingen: " Vi kunne ikke identifisere deg ut ifra oppgitt informasjon..." Sjekk at du har skrevet inn ditt personnummer korrekt. Hvis så er tilfelle er det sansynlig at det er noe galt med registreringen av deg som student i FS/Studweb:
  1. Nye studenter: Ta kontakt med opptakskontoret opptak@uit.no
  2. Tidligere studenter: Ta kontakt med studieveileder ved ditt studieprogram. For hjelp se nettsiden for studieveiledning

Du kan finne ditt brukernavn fra nettsiden Passord.uit.no ved å klikke på lenken "Finn mitt brukernavn"

Du endrer ditt passord ved å logge deg inn på nettsiden Passord.uit.no

Hvis du har glemt ditt passord kan du lage deg ett nytt fra nettsiden Passord.uit.no

NB: Vær oppmerksom på at UiT benytter en SMS tjeneste som forutsetter at du har registrert ditt telefonnummer i statens reservasjonsregister (Difi). Se informasjon om dette her

Din IT-brukerkonto gir deg tilgang til en rekke tjenester ved UiT, heriblandt Canvas (Digital læringsplatform), Wiseflow (Digital eksamen), Office 365, utskrift, Eduroam (Trådløsnett), diverse programvare mm.

Tilgang til Canvas og emnerom styres av hvordan du er registrert som student i FS/Studweb. De aller fleste problemene rundt tilgang er relatert til dette, så du må sjekke følgende:

 1. Sjekk først punktene over med tanke på om du har en brukerkonto ved UiT og at ditt brukernavn og passord er korrekt
 2. Logg deg inn på studendtweb og sjekk at du er undervisningsmeldt i det emnet du ikke finner i Canvas
 3. Det kan også være, spesiellt i forbindelse med semesterstart, at faglærer ikke har aktivert emnerommet. Hvis punkt 1 og 2 er i orden, kontakt faglærer og hør om dette emnerommet har blitt aktivert.

Informasjon og brukerveiledninger for Canvas finner du på nettsiden Canvas - Nettbasert læring og undervisning

Læringsplatformen Fronter er stengt fra og med 30 juni 2018. All undervisning er nå lagt til Canvas (Se punkt over)

Din leder eller personalansvarlig ved enheten du er tilsatt ved skal se til at nødvendig informasjon om deg og ditt ansettelsesforhold er levert til avdeling for personal og organisasjon. Dersom dette er gjort korrekt og i god til før din tildredelsesdato, vil du ha en IT-brukerkonto klar ved første arbeidsdag.

Det kan være at din brukerkonto ikke er klar ved første arbeidsdag. Dette kommer av at universitetets lønnssystem PAGA ikke har tilstrekkelig informasjon om deg enda og derfor ikke leverer informasjon om deg til IT-systemene.

Hvis dette er tilfelle må du registreres manuellt inn i IT-systemene via SystemX. Dette gjøres av personaladministrasjonen ved enheten, instituttet eller fakultetet hvor du er tilsatt. Din leder må kontakte SystemX-registrator og be om at dette gjøres på vegne av deg.

Nytilsatte uten norsk personnummer

Nytilsatte som ennå ikke har fått sitt norske personnummer (Eller midlertidige personnummer) kan ikke bli sendt fra PAGA til IT-systemene. Dette medfører at IT-brukerkonto heller ikke blir opprettet automatisk. IT-brukerkonto må da opprettes i SystemX av enheten eller institutt/fakultetet den nytilsatte tilhører. IT-brukerkonto vil være klar etter ca 1 time, og brukernavn/passord kan fås ved å kontakte Orakelet.

Du aktiverer din brukerkonto på nettsiden Passord.uit.no

NB: Vær oppmerksom på at UiT benytter en SMS tjeneste som forutsetter at du har registrert ditt telefonnummer i statens reservasjonsregister (Difi). Se informasjon om dette her

Gå til nettsiden Passord.uit.no, velg "Finn mitt brukernavn" og skriv inn ditt personummer.

 • Hvis det kommer opp et brukernavn, så har du en brukerkonto ved UiT
 • Hvis du får feilmeldingen: " Vi kunne ikke identifisere deg ut ifra oppgitt informasjon..." Sjekk at du har skrevet inn ditt personnummer korrekt. Hvis så er tilfelle er det sansynlig at det er noe som mangler med registreringen av deg som ansatt i PAGA:
  1. Nytilsatte: Ta kontakt med din overordnede leder og be han/hun sjekke om du er ferdigregistrert i PAGA
  2. Andre tilsatte: Ta kontakt med avdeling for Personal og organisasjon (POA) og be dem sjekke at du er registrert korrekt i PAGA

Du kan finne ditt brukernavn fra nettsiden Passord.uit.no ved å klikke på lenken "Finn mitt brukernavn"

Du endrer ditt passord ved å logge deg inn på nettsiden Passord.uit.no

Hvis du har glemt ditt passord kan du lage deg ett nytt fra nettsiden Passord.uit.no

NB: Vær oppmerksom på at UiT benytter en SMS tjeneste som forutsetter at du har registrert ditt telefonnummer i statens reservasjonsregister (Difi). Se informasjon om dette her

Din IT-brukerkonto gir deg tilgang til en rekke tjenester ved UiT, heriblandt Office 365, pagaweb, utskrift, Eduroam (Trådløsnett), diverse programvare mm.

Det kan være flere feilkilder til dette

 1. Sjekk først punktene over med tanke på om du har en brukerkonto ved UiT og at ditt brukernavn og passord er korrekt
 2. Husk at brukernavnet ditt skal ettefølges av @uit.no (eksempel: abc123@uit.no)
 3. Ansatte ved UiT er påkrevd å bruke tofaktor-autentisering for innlogging på e-post og office 365 tjenestene. Brukerveiledninger for dette finner du på nettsiden Office 365 - Tofaktor-autentisering

Din IT-brukerkonto blir opprettet automatisk når du har blitt lagt inn som ekstern sensor eller tilknyttet fagperson i FS. Dette gjøres av studiekonsulent tilknyttet det emnet du skal ha tilgang til. For hjelp se nettsiden for studieveiledning hvor du også finner oversikt over studiekonsulenter

Du aktiverer din brukerkonto på nettsiden Passord.uit.no

NB: Vær oppmerksom på at UiT benytter en SMS tjeneste som forutsetter at du har registrert ditt telefonnummer i statens reservasjonsregister (Difi). Se informasjon om dette her

Gå til nettsiden Passord.uit.no, velg "Finn mitt brukernavn" og skriv inn ditt personummer.

 • Hvis det kommer opp et brukernavn, så har du en brukerkonto ved UiT
 • Hvis du får feilmeldingen: " Vi kunne ikke identifisere deg ut ifra oppgitt informasjon..." Sjekk at du har skrevet inn ditt personnummer korrekt. Hvis så er tilfelle er det sansynlig at det er noe galt med registreringen av deg som sensor eller fagperson i FS/Studweb:
  • Ta kontakt med studieveileder for det emnet du skal være sensor/tilknyttet fagperson for. se nettsiden for studieveiledning som blandt annet inneholder informasjon om hvem som er studieveiledere for de forskjellige studieprogrammene

Du kan finne ditt brukernavn fra nettsiden Passord.uit.no ved å klikke på lenken "Finn mitt brukernavn"

Du endrer ditt passord ved å logge deg inn på nettsiden Passord.uit.no

Hvis du har glemt ditt passord kan du lage deg ett nytt fra nettsiden Passord.uit.no

NB: Vær oppmerksom på at UiT benytter en SMS tjeneste som forutsetter at du har registrert ditt telefonnummer i statens reservasjonsregister (Difi). Se informasjon om dette her

Din IT-brukerkonto gir deg tilgang til en rekke tjenester ved UiT, heriblandt Canvas (Digital læringsplatform) og Wiseflow (Digital eksamen) mm.

Tilgang til Canvas og emnerom styres av hvordan du er registrert som sensor i FS/Studweb. De aller fleste problemene rundt tilgang er relatert til dette, så du må sjekke følgende:

 1. Sjekk først punktene over med tanke på om du har en brukerkonto ved UiT og at ditt brukernavn og passord er korrekt
 2. Ta kontakt med studieveileder for det emnet du skal være sensor/tilknyttet fagperson for. se nettsiden for studieveiledning som blandt annet inneholder informasjon om hvem som er studieveiledere for de forskjellige studieprogrammene

  Informasjon og brukerveiledninger for Canvas finner du på nettsiden Canvas - Nettbasert læring og undervisning

Tilgang til Wiseflow og emnene du skal være sensor for styres av hvordan du er registrert som sensor i FS/Studweb. De aller fleste problemene rundt tilgang er relatert til dette, så du må sjekke følgende:

 1. Sjekk først punktene over med tanke på om du har en brukerkonto ved UiT og at ditt brukernavn og passord er korrekt
 2. Ta kontakt med studieveileder for det emnet du skal være sensor/tilknyttet fagperson for. se nettsiden for studieveiledning som blandt annet inneholder informasjon om hvem som er studieveiledere for de forskjellige studieprogrammene

Informasjon og brukerveiledninger for Wiseflow og digital eksamen finner du på nettsiden Digital eksamen

Læringsplatformen Fronter er stengt fra og med 30 juni 2018. All undervisning er nå lagt til Canvas (Se punkt over)

Hvis du har status som emeritus eller emerita, kan du også få beholde din brukerkonto ved UiT. Siden du ikke lengere er registrert som lønnstaker i PAGA, må din IT-brukerkonto forlenges hvert år av fakultetsadministrasjonen du er tilknyttet. Ta kontakt med personalkonsulent ved ditt institutt eller fakultet og be om å forlenget din IT-brukerkonto i SystemX

Gå til nettsiden Passord.uit.no, velg "Finn mitt brukernavn" og skriv inn ditt personummer.

 • Hvis det kommer opp et brukernavn, så har du en brukerkonto ved UiT
 • Hvis du får feilmeldingen: " Vi kunne ikke identifisere deg ut ifra oppgitt informasjon..." Sjekk at du har skrevet inn ditt personnummer korrekt. Hvis så er tilfelle er det sansynlig at det er noe galt med registreringen av deg som student i FS/Studweb:
  1. Ta kontakt med personalkonsulent ved ditt institutt eller fakultet og be om å forlenget din IT-brukerkonto i SystemX

Du kan finne ditt brukernavn fra nettsiden Passord.uit.no ved å klikke på lenken "Finn mitt brukernavn"

Du endrer ditt passord ved å logge deg inn på nettsiden Passord.uit.no

Hvis du har glemt ditt passord kan du lage deg ett nytt fra nettsiden Passord.uit.no

NB: Vær oppmerksom på at UiT benytter en SMS tjeneste som forutsetter at du har registrert ditt telefonnummer i statens reservasjonsregister (Difi). Se informasjon om dette her

Din IT-brukerkonto gir deg tilgang til en rekke tjenester ved UiT, heriblandt e-post, Office 365, utskrift, Eduroam (Trådløsnett), diverse programvare mm.

En eksternt tilknyttet ansatt er en som har et arbeidsforhold med UiT, men ikke lønnes av UiT og derfor ikke finnes i lønns- og personalsystemet PAGA. Eksempler på dette kan være:

 • Eksternt tilknyttet fagperson som skal undervise i Canvas (Digital læringsplatform)
 • Ekstern sensor som skal ha tilgang til Wiseflow (Digital eksamen)
 • Eksternt lønnet ansatt (inklusive eksterne stipendiater) som skal jobbe ved UiT og trenger tilgang til basistjenester som Innlogging på PC, e-post, office365 etc.

Siden Eksternt tilknyttet fagperson og ekstern sensor er dekket i egen infoboks (se over), vil punktene under i hovedsak ta for seg eksternt lønnet ansatt som skal ha tilgang til basistjenenster ved UiT

En eksternt tilknyttet student er en som har et studieforhold med UiT, men ikke er registrert som student ved UiT. Studenten har fått godkjent fra fakultet/institutt at han/hun skal benytte seg av universitetets fasiliteter og trenger IT-brukerkonto ved UiT i sitt daglige studiearbeid. Eksempler på dette kan være:

 • Studenter som er registrert ved et annet universitet/høgskole, men skal gjennomføre selve studiet ved UiT
 • Studenter som er registrert ved et annet universitet/høgskole som har en samarbeidsavtale med UiT

Eksternt tilknyttet ansatt: Personalkonsulent ved enheten du skal jobbe med må få registrert deg inn i en tjenenste som heter SystemX for at en IT-brukerkonto skal bli opprettet til deg. Snakk med din kontaktperson ved UiT eller personalkonsulent/leder for din tilknyttede enhet for å få ordnet dette.

Eksternt tilknyttet student For at du skal få en IT-brukerkonto må du registreres inn i SystemX. Dette gjøres vanligvis av personalkonsulent ved instituttet du er tilknyttet, så du må kontakte din kontaktperson/veileder ved UiT som igjen kontakter personalkonsulenten på dine vegne for å bli registrert i SystemX

Du aktiverer din brukerkonto på nettsiden Passord.uit.no

NB: Vær oppmerksom på at UiT benytter en SMS tjeneste som forutsetter at du har registrert ditt telefonnummer i statens reservasjonsregister (Difi). Se informasjon om dette her

Gå til nettsiden Passord.uit.no, velg "Finn mitt brukernavn" og skriv inn ditt personummer.

 • Hvis det kommer opp et brukernavn, så har du en brukerkonto ved UiT
 • Hvis du får feilmeldingen: " Vi kunne ikke identifisere deg ut ifra oppgitt informasjon..." Sjekk at du har skrevet inn ditt personnummer korrekt. Hvis så er tilfelle er det sansynlig du ennå ikke har blitt registrert inn i SystemX:
  • Snakk med din kontaktperson ved UiT eller personalkonsulent/leder for din tilknyttede enhet for å bli registrert i SystemX.

Du kan finne ditt brukernavn fra nettsiden Passord.uit.no ved å klikke på lenken "Finn mitt brukernavn"

Du endrer ditt passord ved å logge deg inn på nettsiden Passord.uit.no

Hvis du har glemt ditt passord kan du lage deg ett nytt fra nettsiden Passord.uit.no

NB: Vær oppmerksom på at UiT benytter en SMS tjeneste som forutsetter at du har registrert ditt telefonnummer i statens reservasjonsregister (Difi). Se informasjon om dette her

Din IT-brukerkonto gir deg tilgang til en rekke tjenester ved UiT, heriblandt Innlogging på UiT PC, e-post, Office 365, pagaweb, utskrift, Eduroam (Trådløsnett), diverse programvare mm.

En gjest er noen som er innom UiT for en kort periode og derfor kanskje ikke har behov for tilgang til UiTs IT-tjenester med unntak av trådløsnett. Hvis du er invitert som gjest, må den/de som har invitert deg ta stilling til hvilke IT-tjenester du vil ha behov for.

Hvis den/de som har ivitert deg mener at du trenger tilgang til basistjenester som innlogging på PC, Utskrift etc, er du å anse som en Eksternt tilnyttet ansatt eller Eksternt tilknyttet student (Se da egen boks for dette over). Hvis du ikke trenger dette vil det ikke bli opprettet IT-brukerkonto for deg.

Du får tilgang til trådløsnettet ved UiT. Her kan du enten velge nettverket Uit-guest eller Eduroam hvis du allerede benytter eduroam ved den institusjonen du tilhører

Skip to main content