STUDENTBYNETT (kablet, wifi, eduroam, byod)

Tilgang til kablet nett

Det er bare å koble til nettverkskabelen i nettverksuttaket i veggen, så er du på nett. Det er ingen konfigurasjon av enheten du kobler til, med unntak av at den må være satt opp med dynamisk IP adresse (Dette er satt som standard instilling for de fleste datamaskiner og enheter man kobler til nett)

Hvis du har et trådløst accesspunkt hengende på veggen på din hybel eller ett av rommene i din leilighet må du ikke koble det fra nettverkspunktet det er koblet til. Hvis du ønsker å koble deg til med nettverkskabel benytter du ethernettinngangene på  undersiden av accesspunktet

Spørsmål og svar

 • Er det lov å koble trådløsruter til det kablede nettverket?
  Nei
  , fordi dette skaper problemer for det trådløsutstyret vi har satt opp på bygget, noe som igjen gjør at de andre beboerne i nærheten får problemer med tilkobling til vårt nett.
  • Unntak: Hvis UiT ikke har infrastruktur for trådløsnett på studentbyen (se listen under), så vil vi heller ikke håndheve forbudet mot eget trådløsutstyr. Vær oppmerksom på at når vi innfører trådløsnett på disse lokasjonene, så vil privat utstyr måtte fjernes.
 • Hvordan kobler man flere datamaskiner til det kablede nettverket?
  Du må benytte en" switch" for å gjøre dette.  Se veiledningen "Koble flere maskiner til kablet nett"

Tilgang til trådløsnett

De fleste boligene hvor UiT Norges arktiske universitet er leverandør av nett har utbygd trådløsnett (Se oversikten lengere ned på siden). Du kan velge mellom 3 forskjellige nettverk.

 • SSID eduroam: Du bør velge dette nettet hvis du er student/ansatt ved UiT Norges arktiske universitet. Dette er samme nett som du benytter på campus. Du kan lese mer om Eduroam her: Eduroam - Trådløsnett/Wifi ved UiT
 • SSID eduroam-2.4GHz: Dette nettverket benytter du kun hvis datamaskina/mobiltelefonen fin er så gammel at den ikke støtter 5ghz nettverk. Ytelsen er betraktelig dårligere enn på "Eduroam" som går over 5ghz.
 • SSID uit-byod:  Benyttes for å koble til enheter som ikke støtter Eduroam. Det kan være TVer, spillkonsoller etc. Beboere som ikke er student eller ansatt ved UiT kan benytte dette nettverket for å få nett.
  Nettverks-ID (SSID): uit-byod - Passord: wifibyod
  Sikkerhetsprotokoll: WPA/WPA2-AES (Hvis enheten din ber om at du må velge)

Spørsmål og svar

 • Kan jeg koble til Chromecast til trådløsnettet?
  Ja.  Dette er under uttesting i Tromsø, Alta og Hammerfest. For å koble opp bruker du SSID uit-byod.
  Foreløpig virker dette ikke i Harstad og Narvik.

 


Oversikt over studentboliger

Under finner du en oversikt over studentboligene vi drifter og om det leveres kablet eller trådløsnett.

Alta

Alle studentbyene i Alta er tilkoblet UNINETTs gigabitfiber. Alle studentbyene har støtte for kablet nettverk, men det utbygges også støtte for trådløsnett

Kablet nett Wifi Leverandør/Brukerstøtte Kommentar Oppdatert
Alma Halses Vei Ja Nei NORDNETT: Kontakt https://www.nornett.as 10.10.2017
Komsa Ja Ja UiT Norges arktiske universitet 09.02.2018
Nyland Ja Ja UiT Norges arktiske universitet 09.02.2018
Patoskogen Ja Nei NORDNETT : Kontakt https://www.nornett.as 10.10.2017
Tollevika Ja Ja UiT Norges arktiske universitet 09.02.2018
Ørneveien Ja Ja UiT Norges arktiske universitet 09.02.2018


Hammerfest

Kablet nett Wifi Leverandør/Brukerstøtte Kommentar Oppdatert
Internatet Ja Ja UiT Norges arktiske universitet 10.10.2017

 Harstad

Kablet nett Wifi Leverandør/Brukerstøtte Kommentar Oppdatert
Flåtenveien Ja (Ja) UiT Norges arktiske universitet Wifi er ikke ferdig utbygd. Avventer avklaring fra Samskipnaden 10.10.2017
Kindbrygga Ja UiT Norges arktiske universitet Avvikles 01.07.2019 10.10.2017
Rådyrveien Ja Nei UiT Norges arktiske universitet Utbygging av Wifi er ikke påbegynt. Avventer avklaring fra Samskipnaden 10.10.2017
Storvollen Ja Nei UiT Norges arktiske universitet Utbygging av Wifi er ikke påbegynt. Avventer avklaring fra Samskipnaden 10.10.2017
Tordenskjold Ja Nei UiT Norges arktiske universitet Utbygging av Wifi er ikke påbegynt. Avventer avklaring fra Samskipnaden 10.10.2017

Longyearbyen

Kablet nett Wifi Leverandør/Brukerstøtte Kommentar Oppdatert
Nybyen Ja Ja Unis: IT-brukerstøtte 10.10.2017
Sjøskrenten Ja Ja Unis: IT-brukerstøtte 10.10.2017

 Narvik

Kablet nett Wifi Leverandør/Brukerstøtte Kommentar Oppdatert
Alpinveien Ja Nei UiT Norges arktiske universitet Ikke avklart med Samskipnaden når wifi bygges ut 10.10.2017
Fjellveien Ja (Ja) UiT Norges arktiske universitet Wifi er ikke ferdig utbygd. Avventer avklaring fra Samskipnaden 10.10.2017
Sildretunet Ja Nei UiT Norges arktiske universitet Ikke avklart med Samskipnaden når wifi bygges ut 10.10.2017
Skistua Ja Nei UiT Norges arktiske universitet Ikke avklart med Samskipnaden når wifi bygges ut 10.10.2017

 Tromsø

Kablet nett Wifi Leverandør/Brukerstøtte Kommentar Oppdatert
Breivika Nei Ja UiT Norges arktiske universitet Avvikles i løpet av 2018 10.10.2017
Smørbukklia Ja Ja UiT Norges arktiske universitet 10.10.2017
Elverhøy Ja Ja UiT Norges arktiske universitet 10.10.2017
Prestvannet Ja (Ja) UiT Norges arktiske universitet Forventes ferdigstillt i løpet av vår 2018 16.01.2018
Mortensnes Ja (Ja) UiT Norges arktiske universitet Forventes ferdigstillt i løpet av vår 2018 10.10.2017
Øvre Breivang Ja Ja UiT Norges arktiske universitet 10.10.2017
Storskogåsen Ja Ja UiT Norges arktiske universitet 10.10.2017
Åsgårdveien Ja Ja UiT Norges arktiske universitet 10.10.2017
Åsgårdveien lavblokka Nei Nei Samskipnaden Det vil ikke bli utbygd nett her 10.10.2017
Forhåpningen Ja Ja UiT Norges arktiske universitet 10.10.2017
Stakkevollan Ja Ja UiT Norges arktiske universitet 10.10.2017
Storelva Ja Ja UiT Norges arktiske universitet 10.10.2017
Ørndalen Ja Ja UiT Norges arktiske universitet 10.10.2017


 

 Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


ÅPNINGSTIDER(*)

Besvarelse av telefon og e-post

Mandag - fredag: 08:00-15:30

Skranke

Mandag - fredag: 09:00-15:00 (stengt for lunsj 11:30-12:00) 


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Eldre versjon windows. Eldre versjon mac.