VPN Portal (Web)

Innlogging på VPN portal gir tilgang til adgangsbegrensede nettsider og nettbaserte tjenester ved UiT utifra rollen (ansatt eller student) du logger deg på med.

Om du forsøker å logge deg på en tjeneste som ikke ser ut til å fungere gjennom VPN portalen, kan du forsøke å installere AnyConnect

Innloggingsside VPN-portal UiT:

https://vpn.uit.no/

Vellykket innlogging på VPN-portal UiT gir tilgang til adgangsbegrensede nettsider og nettbaserte tjenester avhengig av hvilket "Domain" du velger: "Employees" eller "Students/Guests".

Portalens adressefelt

Her skriver du inn adressen til nettsiden du ønsker å få tilgang til via VPN-portalen. Det er viktig at du benytter dette adressefeltet og ikke nettleserens adressefelt.


Skip to main content