System-X

System-X er et nettskjema som oppretter IT-brukerkontoer ved UiT til personer som ikke blir registrert i FS (Felles studentsystem) eller PAGA (Lønns- og personalsystem) .

Tilgang til SystemX som saksbehandler

Ansvarlig leder ved enheten bestiller tilgang for saksbehandler i SystemX ved å sende en e-post til seksjon for brukerstøtte: orakel@uit.no.  Bestillingen må inneholde hvem det er som skal ha tilgang og denne personens e-postadresse.

Innlogging

Saksbehandlere kan logge seg inn fra nettsiden: http://adbweb.uit.no/basweb-1.1. (Det er en forutsettning at du har fått tildelt registreringsrett før du kan logge deg inn. Se informasjon lengre nede i dette dokumentet).

Oppretting av IT-brukerkontoer i SystemX

Det er administrasjonen ved fakultet/institutt/enhet som oppretter IT-brukerkontoer for tilknyttede fagpersoner og studenter, ikke IT-avdelingen.

Lokal  SystemX registrator ved enhetene registrerer inn personer etter oppdrag fra leder med personalansvar ved enheten. Dette er typisk en administrativt ansatt som jobber i personalavdelingen ved institutt/fakultet. I tilfellet for UiT Alta, vil registrator være ved sentraladministrasjonen.

Eksempler på personer som kan trenge registrering i SystemX:

 • Nytilsatte ved enheten, i påvente av overføring fra Paga
 • Tilknyttede stipendiater og fagpersoner som ikke lønnes av UiT (Ansatt)
 • Tilknyttede fagpersoner som kun er registrert i FS
 • Gjester (forskere/studenter) fra andre undervisningsinstitusjoner (Norge/utland) som skal domenetilgang (AD) ved UiT

NB! Dr. gradsstudenter som registreres i FS blir automatisk tildelt AD-konto og trenger derfor ikke SystemX registrering.

Hvem kan be om at en person registreres i SystemX?

Leder med personalansvar ved fakultet/enhet sender melding direkte til lokal System-X registrator om personer skal registreres i System-X. Ved fornying av System-X registrering kan kontoinnehaver selv ta direkte kontakt med registrator.

 

Om IT-Brukerkontoen

 • Brukerkonto vil normalt være klar etter ca 1 time
 • Brukernavn: formidles til kontoinnehaver via e-post adresse som er registrert i SystemX.
 • Passord: Kontoinnehaver må kontakte Orakelet på telefonnummer 776 44544, eller møte opp i vår skranke for å få passord. Kontoinnehavere som allerede har aktiv brukerkonto ved UiT som tildeles utvidet tilgang kan selv kan resette sitt passord på https://profil.uit.no/  
 • Varighet: Varigheten på brukerkontoen er maksimalt ett år. Etter dette må den registreres på nytt dersom den skal få utvidet levetid.

Brukerveiledning

Brukermanual for SystemX: ITA har laget en brukerveiledning for hvordan man registrerer personer inn i SystemX. Her vil du finne informasjon om hvordan du registrerer personer med og uten norsk personnummer.

Driftsmeldinger fra ITA:
Det er ingen aktive driftsmeldinger for øyeblikket

Alle driftsmeldinger (arkiv)
Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


 

ÅPNINGSTIDER

Besvarelse av telefon og e-post

 • Mandag - Torsdag: 08:00-18:00
 • Fredag: 08:00 - 15:45

Skranke

 • Mandag - Torsdag: 09:00-15:45
 • Fredag: 09:00 - 15:00

Lunchpause (alle dager)

 • 11:30 - 12:00 (Stengt)

KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon.