Spss

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) er en kommersiell programvarepakke med grafisk grensesnitt for statistiske beregninger. I perioden 2009-2010  skiftet SPSS navn til PASW Statistics (Predictive Analytics SoftWare), mens senere versjoner er utgitt under navnet IBM SPSS

Tilgang til programvaren

 • Universitetets datamaskiner: Programvaren kan installeres på universitetets datamaskiner fra Software Center
 • Private datamaskiner: Programvaren kan lastes ned fra LiReg

Brukerstøtte

Orakelet har ikke brukerstøtte for hvordan du bruker SPSS. 

Ressurssider


Brukerveiledninger

Alle universitetseide datamaskiner med Windows skal installere SPSS via Software Center. Denne pakken er tilknyttet universitetets lisensserver og krever at du er tilkoblett nett for å bruke programvaren. Hvis du befinner deg utenfor univeristetetes campus må du starte VPN Anyconnect før du starter SPSS for å nå lisensserveren

 • Installasjon: Start Software Center og dobbeltklikk på "SPSS Statistics". Programmet blir installert automatisk og er klart til bruk

Hvis du har behov for å benytte SPSS over en lengre periode (mer en 14 dager) hvor du ikke har tilgang til nett, kan du endre lisensieringsmetoden slik at du benytter enkeltlisensene som ikke krever nettverkstilgang. Vær oppmerksom på at dette har en del konsekvenser

 • Det er et begrenset antall enkeltlisenser.
 • Hvis du bytter over til enkeltlisenser kan du ikke bytte tilbake til å bruke lisensserver før enkeltlisensen går ut på dato. Når det skjer må du avinstallere og installere SPSS på nytt via Software Center

Lisensiering

 1. Start IBM SPSS Statistics License authorization wizard på maskinen (Dette vil kreve at du har en admin brukerkonto til maskinen. Hvis du ikke er i besittelse av dette må du kontakte orakelet)
 2. Velg "Authorized user license"
 3. Skriv inn lisenskoden som du finner på LiReg
 4. Når koden er godkjent velger du "Next"
 5. Velg "Finish"

Alle universitetseide datamaskiner med Macintosh skal installere SPSS via Managed Software Center. Denne pakken er tilknyttet universitetets lisensserver og krever at du er tilkoblett universitetets nett for å bruke programvaren. Hvis du befinner deg utenfor univeristetetes campus må du starte VPN Anyconnect før du starter SPSS for å nå lisensserveren

 • Installasjon: Managed Start Software Center, finn "SPSS Statistics" og velg installer. Programmet blir installert automatisk og er klart til bruk

Hvis du har behov for å benytte SPSS over en lengre periode (mer en 14 dager) hvor du ikke har tilgang til nett, kan du endre lisensieringsmetoden slik at du benytter enkeltlisensene som ikke krever nettverkstilgang. Vær oppmerksom på at dette har en del konsekvenser

 • Det er et begrenset antall enkeltlisenser.
 • Hvis du bytter over til enkeltlisenser kan du ikke bytte tilbake til å bruke lisensserver før enkeltlisensen går ut på dato. Når det skjer må du avinstallere og installere SPSS på nytt via Software Center

Lisensiering

 1. Start "SPSS Statistics License Authorization wizard" på maskinen.
 2. Velg Next
 3. Velg "Authorized user license"
 4. Skriv inn lisenskoden som du finner på LiReg og velg "Next".
 5. Spss vil nå godkjenne lisenskoden

Du kan installere SPSS på din private datamaskin ved å laste det ned fra LiReg. Lisenskoden vil du også finne der

Etter at du har lastet ned programvaren fra LiReg må du igjennom en installasjons- og lisensieringsprosess

Installasjon

 1. Velg "Next"
 2. Aksepter avtalen og velg "Next"
 3. Velg "no" for "Essentials for Python" (om du ikke helt spesifikt vet at du trenger dette) og deretter velg "Next"
 4. Velg "Next"
 5. Velg "Install"
 6. Pass på at det er hake i "Start SPSS Statistics License Authorization Wizard now" og velg Finish.

Lisensiering

 1. Velg "Authorized user licence..." oh klikk "Next"
 2. Skriv inn lisenskoden som du finner på LiReg og velg "Next"
 3. Velg "Next"
 4. Velg "Finish"

Du kan installere SPSS på din private datamaskin ved å laste det ned fra LiReg. Lisenskoden vil du også finne der

Etter at du har lastet ned programvaren fra LiReg må du igjennom en installasjons- og lisensieringsprosess

Installasjon

Punkt 1 -3 under kan variere på bakgrunn av hvordan du har satt opp din Macintosh til å godkjenne programvare lastet ned fra nett.

 1. Start SPSS
 2. Velg "Åpne"
 3. Skriv inn brukernavn og passord til administratorkontoen på din mac (For de fleste privateide Macintosher vil dette være det du til vanlig benytter for å logge på maskinen)
 4. Velg "OK"
 5. Velg "Next"
 6. Aksepter vilkårene og velg "Next"
 7. Velg "no" for "Essentials for Python" (om du ikke helt spesifikt vet at du trenger dette) og deretter velg next
 8. Velg "Next"
 9. Velg "Install"
 10. Pass på at det er hake i "Start SPSS Statistics License Authorization Wizard now" og velg Done.

Lisensiering

 1. Velg "Next"
 2. Velg "Authorized user licence..." oh klikk "Next"
 3. Skriv inn lisenskoden som du finner på LiReg og velg "Next"
Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


 

ÅPNINGSTIDER

Besvarelse av telefon og e-post

 • Mandag - Torsdag: 08:00-18:00
 • Fredag: 08:00 - 15:45

Skranke

 • Mandag - Torsdag: 09:00-15:45
 • Fredag: 09:00 - 15:00

Lunchpause (alle dager)

 • 11:30 - 12:00 (Stengt)

KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon.