Filtjenester - Nettverksdisk og Fellesområder

Når du logger på datamaskinene ved UiT vil du se at du har tilgjengelig en eller flere nettverksdisker.

 • H: (Ansatte og studenter) Dette er din personlige nettverksdisk (også omtalt som hjemmeområde). Det er kun du som har tilgang til filene lagret på denne disken.
 • Fellesdisker: (Ansatte og studenter). Det er i hovedsak ansatte ved UiT som har tilgang til fellesdisker, men studenter som er tilknyttet prosjekter og lignende kan også få tilgang på fellesdisker prosjektet bruker.

1. Tilgang til fellesdisker

Hvis du mangler tilgang til fellesdisker må din leder sende en henvendelse på vegne av deg til orakel@uit.no.  Henvendelsen skal inneholde:

 1. Hvem skal ha tilgang til fellesdisken (brukernavn)
 2. Hvilken nettverksdisk du skal ha tilgang til. (Eksempel: For å få tilgang til nettverksdisken ITAfelles må du skrive at du skal ha tilgang til: itafelles (\\felix4.ad.uit.no) (N:) se bildet over). Du finner denne informasjonen ved å klikke å på Windows utforskerikonet (se bildet under)

2. Koble til disker

 • Kontormaskiner og PC-stuemaskiner (Windows): Nettversdiskene kobles til automatisk når du har blitt gitt tilgang til diskene.
 • Datamaskiner koblet til trådløsnettet Eduroam må koble nettverksdiskene til manuellt som beskrevet i brukerstøttedokumentet:  Tilkobling for Windows og Tilkobling for Mac

3. Diskplass

Diskplass måles i Gigabyte (heretter GB). Alle nettverksdisker er tildelt en tilmålt størrelse som kan justeres etter behov. Du kan se hvor mye diskplass du bruker og har tilgjengelig ved å klikke på Windows Utforsker knappen nede til venstre på skjermen.

 • H: Hjemmeområde - 6GB lagringsplass. Du kan søke om økt diskplass på denne disken. forutsettningen er at du har en faglig begrunnelse samt at alle filene som ligger på disken er jobbrelatert. Hvis du har private filer (Som bilder, musikk- og filmfiler) må du fjerne disse før du kan få økt diskplassen din ytterligere.
 • Fellesdisker: Økes etter behov. Send forespørsel og begrunnelse til Orakelet/ITA.

Prosedyre for å be om økt displass på nettverksdisker

Send en e-post fra din e-postadresse ved universitetet til orakel@uit.no med emne: Søknad om økt diskplass - Ditt navn - Ditt brukernavn (Eksempel: Søknad om økt diskplass - Ola Normann - ono123)

Eposten må inneholde følgende informasjon

 • Navn
 • Brukernavn
 • Fakultet/institutt/enhet
 • Telefonnummer
 • Navn på nettverksdisk som skal ha økt diskplass (Se bilde over)
 • Hvor mye plass trenger du (I GB)?
 • Bekreft at du alle filer lagret på disken nå er jobbrelatert
 • Fortell kort hvorfor du trenger mer lagringsplass

4. Sikkerhetslagring/Backup

Det blir tatt sikkerhetslagring av alle nettverksdiskene ved UiT. Dette er grunnen til at du skal lagre alle dine jobbrelaterte dokumenter på nettverksdiskene.

 • H: Hver 8. time
 • Fellesdisker: Varierer

5. Gjennoppretting av slettede elementer /Restore

Du kan selv gjennopprette alle dine filer som har vært lagret på en nettverksdisk. Prosedyren finner du på denne sidenNyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


ÅPNINGSTIDER(*)

Besvarelse av telefon og e-post

Mandag - fredag: 08:00-15:30

Skranke

Mandag - fredag: 09:00-15:00 (stengt for lunsj 11:30-12:00)


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Eldre versjon windows. Eldre versjon mac.