E-POST VED UNIVERSITETET I TROMSØ

Som ansatt eller student ved UiT Norges arktiske universitet får du tildelt en e-postkonto. Denne e-postkontoen er den primære informasjonskanalen universitetet benytter for å kontakte deg. Det forventes derfor også at ansatte og studenter leser e-post sendt til sin tildelte e-postadresse


Din e-postkonto blir opprettet automatisk, sammen med IT-brukerkontoen din, når du har takket ja til studieplassen ved UiT Norges arktiske universitet

e-postadressen din består av ditt brukernavn@post.uit.no (eksempel: abc123@post.uit.no)

 • Du kan finne ditt brukernavn på nettsiden passord.uit.no
 • Du kan ha flere gyldige e-postalias (e-postadresser i tillegg til din primære adresse). Du kan finne ut hvilke gyldige alias du har ved å logge deg inn på nettsiden brukerinfo.uit.no. E-postaliasene ser du under fanen "E-mail"

Du kan enten logge deg inn på nettsiden outlook.office.com, laste ned Microsoft Office fra Office 365 eller sette opp mobiltelefonen din til å lese e-post

OBS! Når du logger inn på e-posten din skal brukernavnet ditt alltid etterfølges av @uit.no (eksempel: abc123@uit.no)


Outlook Web app gir deg tilgang til din e-post fra hvor som helst i verden. Hvis du ikke har tilgang til en egen e-postklient eller benytter en datamaskin du til vanlig ikke bruker

 • Du logger deg inn fra nettsiden outlook.office.com
 • Når du logger inn på e-posten din skal brukernavnet ditt alltid etterfølges av @uit.no (eksempel: abc123@uit.no)
 • Du finner brukerveiledninger på nettsiden Outlook Web App (OWA)

Outlook er en del av Microsoft Office pakken som du kan laste ned fra Office 365

Outlook er en del av Microsoft Office pakken som du kan laste ned fra Office 365

Du kan både benytte standardklienten som følger med iPhone og Microsoft Outlook for iPhone til å lese e-post.

Du kan både benytte standardklienten som følger med telefonen og Microsoft Outlook for Android til å lese e-post.

Du kan benytte standardklienten som følger med telefonen for å lese e-post. Følg instruksjonene på nettsiden E-post - Konfigurasjon av Windows Phone


Kjekt å vite

ITA støtter kun de e-postklientene som er beskrevet ovenfor. Hvis du benytter en annen klient kan du forsøke følgende:

 • Sjekk om e-postklienten har støtte for Exchange. Hvis den har det benytter du følgende instillinger.
  • E-postadresse: Skriv inn din primære e-postadresse ved uit (Du kan sjekke dette ved å logge inn på nettsiden Brukerinfo.uit.no og velge fanen e-post
  • Ditt brukernavn: Husk at det skal etterfølgens av @uit.no (Eksempel abc123@uit.no)
  • Ditt passord
  • Servernavn: outlook.office.com
  • Domene ditt brukernavn@uit.no
  • SSL kryptering: Ja
 • Hvis klienten ikke har støtte for Exchange kan du benytte IMAP
  • E-postadresse: Skriv inn din primære e-postadresse ved uit (Du kan sjekke dette ved å logge inn på nettsiden Brukerinfo.uit.no og velge fanen e-post
  • Ditt brukernavn: Husk at det skal etterfølgens av @uit.no (Eksempel abc123@uit.no)
  • Ditt passord
  • Innkommende e-post (server): outlook.office365.com. Port 993
  • Utgående e-post (server)smptserver.uit.no. SMTPS (SSL/TLS) port 465. Godkjenningsmetode: PLAIN eller LOGIN
  • Domene ditt brukernavn@uit.no
  • SSL kryptering: Ja

Universitetet i tromsø mottar enorme mengder søppelpost som stoppes før de blir sendt til brukerne. Desverre er det slik at en del vil komme forbi våre filtre. Du kan lese om hva spam og phishing er, og hva avdeling for IT gjør med søppelpostproblematikken på nettsiden: E-post - Spam og Phishing

Du kan aktivere (og fjerne) videresending av e-posten din fra nettsiden brukerinfo.uit.no

Universitetet i Tromsø anbefaler deg ikke å videresende din e-post. Det er flere grunner til dette:

 • Når du videresender e-post blir ikke e-posten din lagret ved UiT. Gjenoppretting/Backup er derfor ikke tilgjengelig
 • Universitetet i Tromsø forventer at du leser e-post sendt fra institusjonen. Hvis e-post blir borte fordi du har videresendt e-posten din, ligger ansvaret hos deg selv.
 • Hvis du mister tilgang til e-postkontoen som du videresender til kan ikke Universitetet i Tromsø hjelpe deg med å få denne tilbake.

For nærmere info om hvilke filtyper det gjelder kan du sjekke denne linken Ugyldige filtyper

Listen over blokkerte filtyper ble utvidet i november 2019 med disse:

 • Python files (".py", ".pyc", ".pyo", ".pyw", ".pyz", ".pyzw")
 • Java files (".jar", ".jnlp")
 • PowerShell files (".ps1", ".ps1xml", ".ps2", ".ps2xml", ".psc1", ".psc2", ".psd1", ".psdm1", ".cdxml", ".pssc")
 • Digital certificates (".cer", ".crt", ".der")
 • Third-party apps (".appcontent-ms", ".settingcontent-ms", ".cnt", ".hpj", ".website", ".webpnp", ".mcf", ".printerexport", ".pl", ".theme", ".vbp", ".xbap", ".xll", ".xnk", ".msu", ".diagcab", ".grp")
 • Microsoft components (".appref-ms", ".udl", ".wsb")

Den totale listen pr desember 2019 er nå på 126 blokkerte filtyper. For nærmere info, sjekk ovennevnte link.

Årsaken til at slike filtyper blokkeres, er at de inneholder kjørbar kode, dvs et lite dataprogram/app som kan endre på systemet, og potensielt kunne gjøre stor skade.

Det er en kjent sak at de fleste trusler på Internet spres via epost, og behovet for å begrense dette problemet er økende.

Det er imidlertid fullt mulig å sende slike filer I epost dersom man endrer på filtypen.

Eks: Et powershell script har filtypen .ps1 og vil ikke la seg åpne i Outlook/OWA. Men dersom man endrer tiltypen til f.eks. .txt vil det bli levert som normalt. Avsender trenger bare å informere i eposten om endringen, og hva riktig fil-type skal være. (Filtypene vil fortsatt bli blokkert selv om man zipper dem, så endring av filtype er beste løsningen.)

Din e-postkonto blir opprettet automatisk sammen med IT-brukerkontoen din når du er ferdigregistrert som ansatt i PAGA

Du aktiverer din brukerkonto på nettsiden Passord.uit.no

NB: Vær oppmerksom på at UiT benytter en SMS tjeneste som forutsetter at du har registrert ditt telefonnummer i statens reservasjonsregister (Difi). Se informasjon om dette her

e-postadressen din består av ditt fornavn.etternavn@uit.no (eksempel: ola.nordmann@uit.no)

 • Du kan ha flere gyldige e-postalias (e-postadresser i tillegg til din primære adresse). Du kan finne ut hvilke gyldige alias du har ved å logge deg inn på nettsiden brukerinfo.uit.no. E-postaliasene ser du under fanen "E-mail"

Alle Universitetets datamaskiner har installert Microsoft Outlook. Første gang du skal logge inn starter du Outlook og velger OK/Neste til alt du blir spurt om

Andre måter å logge lese e-post på

 1. Du kan logge deg inn på nettsiden outlook.office.com
 2. laste ned Microsoft Office fra Office 365 for å installere det på din private maskin
 3. sette opp mobiltelefonen din til å lese e-post

OBS! Når du logger inn på e-posten din skal brukernavnet ditt alltid etterfølges av @uit.no (eksempel: abc123@uit.no)

To-faktorautentisering

Ansatte er påkrevd å benytte to-faktorautentisering når man logger inn på e-post (og andre Office 365 tjenester). Du kan lese mer om dette på nettsiden Office 365 - Tofaktor-autentisering

Signatur – Epost

UiT har utformet en uniform epostsignatur for ansatte. Denne inneholder avsenders personalia og kort info om UiT. For å opprette UiT signaturen i Outlook, kan du følge veiledninga under.

Start programmet Microsoft Word eller klikk på Fil + Ny om du allerede har startet Word.

Velg Office Templates

Velg Outlook Signatures

Velg Åpne Mal_epostsignatur ved å klikke på den

Klikk på tabell med ønsket språk og høyreklikk på pilymbolet til venstre like over valgt tabell og velg Kopier

Åpne Microsoft Outlook.

Velg Fil + Alternativer + Epost + Signaturer

Gjør følgende for å tilpasse signaturen

 1. Velg Ny og skriv inn navn på signaturen
 2. Lim inn signaturen (tabellen) du kopierte fra Word
 3. Rediger innholdet i signaturen med dine opplysninger
 4. Velg kontoen signaturen gjelder for
 5. Velg om du vil at nye eposter automatisk skal signesres med signaturen

Outlook Web app gir deg tilgang til din e-post fra hvor som helst i verden. Hvis du ikke har tilgang til en egen e-postklient eller benytter en datamaskin du til vanlig ikke bruker

Alle Universitetets datamaskiner har installert Microsoft Outlook. Første gang du skal logge inn starter du Outlook og velger OK/Neste til alt du blir spurt om

Du kan også laste ned Microsoft Outlook, som er en del av officepakken i Office 365, til din private datamaskin

Universitetseide datamaskiner med Macintosh må følge veiledningen på nettsiden Outlook 2016 - Konfigurasjonsveiledning for første gangs tilkobling

Du kan også laste ned Microsoft Outlook, som er en del av officepakken i Office 365, til din private datamaskin

Du kan både benytte standardklienten som følger med iPhone og Microsoft Outlook for iPhone til å lese e-post.

Du kan både benytte standardklienten som følger med telefonen og Microsoft Outlook for Android til å lese e-post.

Du kan både benytte standardklienten som følger med telefonen for å lese e-post. Vålg instruksjonene på nettsiden E-post - Konfigurasjon av Windows Phone


Kjekt å vite

ITA støtter kun de e-postklientene som er beskrevet ovenfor. Hvis du benytter en annen klient kan du forsøke følgende:

 • Sjekk om e-postklienten har støtte for Exchange. Hvis den har det benytter du følgende instillinger.
  • E-postadresse: Skriv inn din primære e-postadresse ved uit (Du kan sjekke dette ved å logge inn på nettsiden Brukerinfo.uit.no og velge fanen e-post
  • Ditt brukernavn: Husk at det skal etterfølgens av @uit.no (Eksempel abc123@uit.no)
  • Ditt passord
  • Servernavn: outlook.office365.com
  • Domene ditt brukernavn@uit.no
  • SSL kryptering: Ja
 • Hvis klienten ikke har støtte for Exchange kan du benytte IMAP
  • E-postadresse: Skriv inn din primære e-postadresse ved uit (Du kan sjekke dette ved å logge inn på nettsiden Brukerinfo.uit.no og velge fanen e-post
  • Ditt brukernavn: Husk at det skal etterfølgens av @uit.no (Eksempel abc123@uit.no)
  • Ditt passord
  • Innkommende e-post (server): outlook.office.com. Port 993
  • Utgående e-post (server)smptserver.uit.no. SMTPS (SSL/TLS) port 465. Godkjenningsmetode: PLAIN eller LOGIN
  • Domene ditt brukernavn@uit.no
  • SSL kryptering: Ja

Universitetet i tromsø mottar enorme mengder søppelpost som stoppes før de blir sendt til brukerne. Desverre er det slik at en del vil komme forbi våre filtre. Du kan lese om hva spam og phishing er, og hva avdeling for IT gjør med søppelpostproblematikken på nettsiden: E-post - Spam og Phishing

Du kan aktivere (og fjerne) videresending av e-posten din fra nettsiden brukerinfo.uit.no

Universitetet i Tromsø anbefaler deg ikke å videresende din e-post. Det er flere grunner til dette:

 • Når du videresender e-post blir ikke e-posten din lagret ved UiT. Gjenoppretting/Backup er derfor ikke tilgjengelig
 • Universitetet i Tromsø forventer at du leser e-post sendt fra institusjonen. Hvis e-post blir borte fordi du har videresendt e-posten din, ligger ansvaret hos deg selv.
 • Hvis du mister tilgang til e-postkontoen som du videresender til kan ikke Universitetet i Tromsø hjelpe deg med å få denne tilbake.

Visningsnavnet er det navnet som mottaker ser at e-posten er sendt fra i tillegg til e-postadressen.

Du kan selv endre visningsnavnet som følger ved e-post sendt fra deg. Dette gjøres på personkortet ditt som du finner på universitetets vevportal. Se nettsiden E-post - Endre visningsnavn for hvordan du gjør dette.

For nærmere info om hvilke filtyper det gjelder kan du sjekke denne linken Ugyldige filtyper

Listen over blokkerte filtyper ble utvidet i november 2019 med disse:

 • Python files (".py", ".pyc", ".pyo", ".pyw", ".pyz", ".pyzw")
 • Java files (".jar", ".jnlp")
 • PowerShell files (".ps1", ".ps1xml", ".ps2", ".ps2xml", ".psc1", ".psc2", ".psd1", ".psdm1", ".cdxml", ".pssc")
 • Digital certificates (".cer", ".crt", ".der")
 • Third-party apps (".appcontent-ms", ".settingcontent-ms", ".cnt", ".hpj", ".website", ".webpnp", ".mcf", ".printerexport", ".pl", ".theme", ".vbp", ".xbap", ".xll", ".xnk", ".msu", ".diagcab", ".grp")
 • Microsoft components (".appref-ms", ".udl", ".wsb")

Den totale listen pr desember 2019 er nå på 126 blokkerte filtyper. For nærmere info, sjekk ovennevnte link.

Årsaken til at slike filtyper blokkeres, er at de inneholder kjørbar kode, dvs et lite dataprogram/app som kan endre på systemet, og potensielt kunne gjøre stor skade.

Det er en kjent sak at de fleste trusler på Internet spres via epost, og behovet for å begrense dette problemet er økende.

Det er imidlertid fullt mulig å sende slike filer I epost dersom man endrer på filtypen.

Eks: Et powershell script har filtypen .ps1 og vil ikke la seg åpne i Outlook/OWA. Men dersom man endrer tiltypen til f.eks. .txt vil det bli levert som normalt. Avsender trenger bare å informere i eposten om endringen, og hva riktig fil-type skal være. (Filtypene vil fortsatt bli blokkert selv om man zipper dem, så endring av filtype er beste løsningen.)

Din e-postkonto blir opprettet automatisk sammen med IT-brukerkontoen din når du er ferdigregistrert som ansatt i HR-Ressurs

e-postadressen din består av ditt fornavn.etternavn@samskipnaden.no (eksempel: ola.nordmann@samskipnaden.no)

Alle Samskipnadens datamaskiner har installert Microsoft Outlook. Første gang du skal logge inn starter du Outlook og velger OK/Neste til alt du blir spurt om

Andre måter å logge lese e-post på

 1. Du kan logge deg inn på nettsiden mail.uit.no

Veiledningene er de samme som for ansatte ved UiT (Se egen boks), men på konfigurasjonsinstillinger må du velge følgende:

TIPS: Høyreklikk på boksen ansatte og velg "Åpne i nytt vindu". Finn så fram til brukerveiledningen du trenger og følg instruksonene fram til konfigurasjonsvalgene

 1. E-post: Din e-postadresse ved samskipnaden
 2. Passord: Ditt passord
 3. Tjener/Server: mail.uit.no
 4. Domene: AD (Hvis domenefeltet ikke finnes, så skriver du brukernavnet ditt på følgende måte: ad\abc123s)
 5. Brukernavn: Ditt brukernavn ved samskipnaden (eksempel: abc123s)

Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

ÅPNINGSTIDER

Besvarelse av telefon og e-post

    Mandag - fredag: 08:00-15:45

Skranke

    Mandag - fredag: 09:00-15:45

Lunchpause (alle dager)

    11:30 - 12:00 (stengt)


 

KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Klikk her for eldre versjon av Fjernhjelp mac.