E-POST VED UiT

Som ansatt eller student ved UiT Norges arktiske universitet får du tildelt en e-postkonto. Denne e-postkontoen er den primære informasjonskanalen universitetet benytter for å kontakte deg. Det forventes derfor også at ansatte og studenter leser e-post sendt til sin tildelte e-postadresse.


Din e-postkonto blir opprettet automatisk, sammen med IT-brukerkontoen din, når du har takket ja til studieplassen ved UiT Norges arktiske universitet

e-postadressen din består av ditt brukernavn@post.uit.no (eksempel: abc123@post.uit.no)

 • Du kan finne ditt brukernavn på nettsiden passord.uit.no
 • Du kan ha flere gyldige e-postalias (e-postadresser i tillegg til din primære adresse). Du kan finne ut hvilke gyldige alias du har ved å logge deg inn på nettsiden brukerinfo.uit.no. E-postaliasene ser du under fanen "E-mail"

Du kan enten logge deg inn på nettsiden outlook.office.com, laste ned Microsoft Office fra Office 365 eller sette opp mobiltelefonen din til å lese e-post

OBS! Når du logger inn på e-posten din skal brukernavnet ditt alltid etterfølges av @uit.no (eksempel: abc123@uit.no)


Outlook Web app gir deg tilgang til din e-post fra hvor som helst i verden. Hvis du ikke har tilgang til en egen e-postklient eller benytter en datamaskin du til vanlig ikke bruker

 • Du logger deg inn fra nettsiden outlook.office.com
 • Når du logger inn på e-posten din skal brukernavnet ditt alltid etterfølges av @uit.no (eksempel: abc123@uit.no)
 • Du finner brukerveiledninger på nettsiden Outlook Web App (OWA)

Outlook er en del av Microsoft Office pakken som du kan laste ned fra Office 365

Outlook er en del av Microsoft Office pakken som du kan laste ned fra Office 365

Du kan både benytte standardklienten som følger med iPhone og Microsoft Outlook for iPhone til å lese e-post.

Du kan både benytte standardklienten som følger med telefonen og Microsoft Outlook for Android til å lese e-post.

Du kan benytte standardklienten som følger med telefonen for å lese e-post. Følg instruksjonene på nettsiden E-post - Konfigurasjon av Windows Phone


Kjekt å vite

ITA støtter kun de e-postklientene som er beskrevet ovenfor. Hvis du benytter en annen klient kan du forsøke følgende:

 • Sjekk om e-postklienten har støtte for Exchange. Hvis den har det benytter du følgende instillinger.
  • E-postadresse: Skriv inn din primære e-postadresse ved uit (Du kan sjekke dette ved å logge inn på nettsiden Brukerinfo.uit.no og velge fanen e-post
  • Ditt brukernavn: Husk at det skal etterfølgens av @uit.no (Eksempel abc123@uit.no)
  • Ditt passord
  • Servernavn: outlook.office.com
  • Domene ditt brukernavn@uit.no
  • SSL kryptering: Ja
 • Hvis klienten ikke har støtte for Exchange kan du benytte IMAP
  • E-postadresse: Skriv inn din primære e-postadresse ved uit (Du kan sjekke dette ved å logge inn på nettsiden Brukerinfo.uit.no og velge fanen e-post
  • Ditt brukernavn: Husk at det skal etterfølgens av @uit.no (Eksempel abc123@uit.no)
  • Ditt passord
  • Innkommende e-post (server): outlook.office365.com. Port 993
  • Utgående e-post (server)smtp.office365.com. SMTPS (SSL/TLS) port 465. Godkjenningsmetode: PLAIN eller LOGIN
  • Domene ditt brukernavn@uit.no
  • SSL kryptering: Ja

Universitetet i tromsø mottar enorme mengder søppelpost som stoppes før de blir sendt til brukerne. Desverre er det slik at en del vil komme forbi våre filtre. Du kan lese om hva spam og phishing er, og hva avdeling for IT gjør med søppelpostproblematikken på nettsiden: E-post - Spam og Phishing

Du kan aktivere (og fjerne) videresending av e-posten din fra nettsiden brukerinfo.uit.no

Universitetet i Tromsø anbefaler deg ikke å videresende din e-post. Det er flere grunner til dette:

 • Når du videresender e-post blir ikke e-posten din lagret ved UiT. Gjenoppretting/Backup er derfor ikke tilgjengelig
 • Universitetet i Tromsø forventer at du leser e-post sendt fra institusjonen. Hvis e-post blir borte fordi du har videresendt e-posten din, ligger ansvaret hos deg selv.
 • Hvis du mister tilgang til e-postkontoen som du videresender til kan ikke Universitetet i Tromsø hjelpe deg med å få denne tilbake.

For nærmere info om hvilke filtyper det gjelder kan du sjekke denne linken Ugyldige filtyper

Listen over blokkerte filtyper ble utvidet i november 2019 med disse:

 • Python files (".py", ".pyc", ".pyo", ".pyw", ".pyz", ".pyzw")
 • Java files (".jar", ".jnlp")
 • PowerShell files (".ps1", ".ps1xml", ".ps2", ".ps2xml", ".psc1", ".psc2", ".psd1", ".psdm1", ".cdxml", ".pssc")
 • Digital certificates (".cer", ".crt", ".der")
 • Third-party apps (".appcontent-ms", ".settingcontent-ms", ".cnt", ".hpj", ".website", ".webpnp", ".mcf", ".printerexport", ".pl", ".theme", ".vbp", ".xbap", ".xll", ".xnk", ".msu", ".diagcab", ".grp")
 • Microsoft components (".appref-ms", ".udl", ".wsb")

Den totale listen pr desember 2019 er nå på 126 blokkerte filtyper. For nærmere info, sjekk ovennevnte link.

Årsaken til at slike filtyper blokkeres, er at de inneholder kjørbar kode, dvs et lite dataprogram/app som kan endre på systemet, og potensielt kunne gjøre stor skade.

Det er en kjent sak at de fleste trusler på Internet spres via epost, og behovet for å begrense dette problemet er økende.

Det er imidlertid fullt mulig å sende slike filer I epost dersom man endrer på filtypen.

Eks: Et powershell script har filtypen .ps1 og vil ikke la seg åpne i Outlook/OWA. Men dersom man endrer tiltypen til f.eks. .txt vil det bli levert som normalt. Avsender trenger bare å informere i eposten om endringen, og hva riktig fil-type skal være. (Filtypene vil fortsatt bli blokkert selv om man zipper dem, så endring av filtype er beste løsningen.)

Din e-postkonto blir opprettet automatisk sammen med IT-brukerkontoen din når du er ferdigregistrert som ansatt i PAGA

Du aktiverer din brukerkonto på nettsiden Passord.uit.no

NB: Vær oppmerksom på at UiT benytter en SMS tjeneste som forutsetter at du har registrert ditt telefonnummer i statens reservasjonsregister (Difi). Se informasjon om dette her

e-postadressen din består av ditt fornavn.etternavn@uit.no (eksempel: ola.nordmann@uit.no)

 • Du kan ha flere gyldige e-postalias (e-postadresser i tillegg til din primære adresse). Du kan finne ut hvilke gyldige alias du har ved å logge deg inn på nettsiden brukerinfo.uit.no. E-postaliasene ser du under fanen "E-mail"

Alle Universitetets datamaskiner har installert Microsoft Outlook. Første gang du skal logge inn starter du Outlook og velger OK/Neste til alt du blir spurt om

Andre måter å logge lese e-post på

 1. Du kan logge deg inn på nettsiden outlook.office.com
 2. laste ned Microsoft Office fra Office 365 for å installere det på din private maskin
 3. sette opp mobiltelefonen din til å lese e-post

OBS! Når du logger inn på e-posten din skal brukernavnet ditt alltid etterfølges av @uit.no (eksempel: abc123@uit.no)

To-faktorautentisering

Ansatte er påkrevd å benytte to-faktorautentisering når man logger inn på e-post (og andre Office 365 tjenester). Du kan lese mer om dette på nettsiden Office 365 - Tofaktor-autentisering

Signatur – Epost

UiT har utformet en uniform epostsignatur for ansatte. Denne inneholder avsenders personalia og kort info om UiT. For å opprette UiT signaturen i Outlook, kan du følge veiledninga under.

Start programmet Microsoft Word eller klikk på Fil + Ny om du allerede har startet Word.

Velg Office Templates

Velg Outlook Signatures

Velg Åpne Mal_epostsignatur ved å klikke på den

Klikk på tabell med ønsket språk og høyreklikk på pilymbolet til venstre like over valgt tabell og velg Kopier

Åpne Microsoft Outlook.

Velg Fil + Alternativer + Epost + Signaturer

Gjør følgende for å tilpasse signaturen

 1. Velg Ny og skriv inn navn på signaturen
 2. Lim inn signaturen (tabellen) du kopierte fra Word
 3. Rediger innholdet i signaturen med dine opplysninger
 4. Velg kontoen signaturen gjelder for
 5. Velg om du vil at nye eposter automatisk skal signesres med signaturen


Outlook Web app gir deg tilgang til din e-post fra hvor som helst i verden. Hvis du ikke har tilgang til en egen e-postklient eller benytter en datamaskin du til vanlig ikke bruker

Alle Universitetets datamaskiner har installert Microsoft Outlook. Første gang du skal logge inn starter du Outlook og velger OK/Neste til alt du blir spurt om

Du kan også laste ned Microsoft Outlook, som er en del av officepakken i Office 365, til din private datamaskin

Universitetseide datamaskiner med Macintosh må følge veiledningen på nettsiden Outlook 2016 - Konfigurasjonsveiledning for første gangs tilkobling

Du kan også laste ned Microsoft Outlook, som er en del av officepakken i Office 365, til din private datamaskin

Du kan både benytte standardklienten som følger med iPhone og Microsoft Outlook for iPhone til å lese e-post.

Du kan både benytte standardklienten som følger med telefonen og Microsoft Outlook for Android til å lese e-post.

Du kan både benytte standardklienten som følger med telefonen for å lese e-post. Vålg instruksjonene på nettsiden E-post - Konfigurasjon av Windows Phone


Kjekt å vite

ITA støtter kun de e-postklientene som er beskrevet ovenfor. Hvis du benytter en annen klient kan du forsøke følgende:

 • Sjekk om e-postklienten har støtte for Exchange. Hvis den har det benytter du følgende instillinger.
  • E-postadresse: Skriv inn din primære e-postadresse ved uit (Du kan sjekke dette ved å logge inn på nettsiden Brukerinfo.uit.no og velge fanen e-post
  • Ditt brukernavn: Husk at det skal etterfølgens av @uit.no (Eksempel abc123@uit.no)
  • Ditt passord
  • Servernavn: outlook.office365.com
  • Domene ditt brukernavn@uit.no
  • SSL kryptering: Ja
 • Hvis klienten ikke har støtte for Exchange kan du benytte IMAP
  • E-postadresse: Skriv inn din primære e-postadresse ved uit (Du kan sjekke dette ved å logge inn på nettsiden Brukerinfo.uit.no og velge fanen e-post
  • Ditt brukernavn: Husk at det skal etterfølgens av @uit.no (Eksempel abc123@uit.no)
  • Ditt passord
  • Innkommende e-post (server): outlook.office.com. Port 993
  • Utgående e-post (server)smtp.office365.com. SMTPS (SSL/TLS) port 465. Godkjenningsmetode: PLAIN eller LOGIN
  • Domene ditt brukernavn@uit.no
  • SSL kryptering: Ja

Universitetet i tromsø mottar enorme mengder søppelpost som stoppes før de blir sendt til brukerne. Desverre er det slik at en del vil komme forbi våre filtre. Du kan lese om hva spam og phishing er, og hva avdeling for IT gjør med søppelpostproblematikken på nettsiden: E-post - Spam og Phishing

Ansatte har ikke anledning til å sette opp videresending av e-post

Mulighetene for Videresendingen er slått av og all e-post må leses på e-postkontoen tilhørende UiT.

Hvorfor?

 • Dette er et sikkerhetstiltakene som ble iverksatt i forbindelse med datainnbruddet desember 2020.
 • Ved automatisk videresending av e-post er det vanskelig å ivareta personvern og informasjonssikkerhet.
 • Når du videresender e-post blir ikke e-posten din lagret ved UiT. Gjenoppretting/Backup er derfor ikke tilgjengelig
 • Universitetet i Tromsø forventer at du leser e-post sendt fra institusjonen. Hvis e-post blir borte fordi du har videresendt e-posten din, ligger ansvaret hos deg selv.
 • Hvis du mister tilgang til e-postkontoen som du videresender til kan ikke Universitetet i Tromsø hjelpe deg med å få denne tilbake.

Er det noen unntak til dette?

Ja. Det vil fortsatt være mulig å videresende til e-postkontoer ved UNN.

Visningsnavnet er det navnet som mottaker ser at e-posten er sendt fra i tillegg til e-postadressen.

Du kan selv endre visningsnavnet som følger ved e-post sendt fra deg. Dette gjøres på personkortet ditt som du finner på universitetets vevportal. Se nettsiden E-post - Endre visningsnavn for hvordan du gjør dette.

For nærmere info om hvilke filtyper det gjelder kan du sjekke denne linken Ugyldige filtyper

Listen over blokkerte filtyper ble utvidet i november 2019 med disse:

 • Python files (".py", ".pyc", ".pyo", ".pyw", ".pyz", ".pyzw")
 • Java files (".jar", ".jnlp")
 • PowerShell files (".ps1", ".ps1xml", ".ps2", ".ps2xml", ".psc1", ".psc2", ".psd1", ".psdm1", ".cdxml", ".pssc")
 • Digital certificates (".cer", ".crt", ".der")
 • Third-party apps (".appcontent-ms", ".settingcontent-ms", ".cnt", ".hpj", ".website", ".webpnp", ".mcf", ".printerexport", ".pl", ".theme", ".vbp", ".xbap", ".xll", ".xnk", ".msu", ".diagcab", ".grp")
 • Microsoft components (".appref-ms", ".udl", ".wsb")

Den totale listen pr desember 2019 er nå på 126 blokkerte filtyper. For nærmere info, sjekk ovennevnte link.

Årsaken til at slike filtyper blokkeres, er at de inneholder kjørbar kode, dvs et lite dataprogram/app som kan endre på systemet, og potensielt kunne gjøre stor skade.

Det er en kjent sak at de fleste trusler på Internet spres via epost, og behovet for å begrense dette problemet er økende.

Det er imidlertid fullt mulig å sende slike filer I epost dersom man endrer på filtypen.

Eks: Et powershell script har filtypen .ps1 og vil ikke la seg åpne i Outlook/OWA. Men dersom man endrer tiltypen til f.eks. .txt vil det bli levert som normalt. Avsender trenger bare å informere i eposten om endringen, og hva riktig fil-type skal være. (Filtypene vil fortsatt bli blokkert selv om man zipper dem, så endring av filtype er beste løsningen.)

Alle ansatte ved Samskipnaden får en epost-adresse. Den blir opprettet automatisk sammen med IT-brukerkontoen din når du er ferdigregistrert som ansatt i HR-ressurs.

Angående overgang til Office 365: Alle ansatte må sette opp passordet til Office 365. Se neste punkt.
Alle ansatte ved Samskipnaden må gjennomføre følgende for å få tilgang til Office 365. Gjelder oppstartsperioden våren 2020.

Ansatte som ikke har registrert sine mobilnummer hos Samskipnaden, er nødt til å kontakte Orakelet for å få resatt sitt passord.

For å aktivere din Office 365-konto, gjennomfør stegene under.

 1. Åpne passordportalen til Office 365.
 2. På siden Få tilgang til kontoen igjen er det et felt for Bruker-ID. Skriv inn din Samskipnaden epostadresse.
 3. Tegnene som vises på bildet skal skrives inn i boksen nedenfor bildet.
  Skjermdump
 4. På den neste siden velg to av metodene for å verifisere deg.
  • Ved hjelp av epost-adresse
   Du vil motta en epost på din @samskipnaden.no adresse. Denne eposten vil inneholde en bekreftelseskode du skal skrive inn i nettleseren.
  • Ved mottak av SMS
   Du vil motta en SMS som inneholder bekreftelseskoden du skal skrive inn i nettleseren.
  • Ved bruk av anrop
   Du vil motta et automatisk anrop fra Microsoft som oppgir bekreftelseskoden. Skriv denne inn i nettleseren.
   Skjermdump
 5. Når verifisering er utført, skriv inn ønsket passord. Trykk deretter på Fullfør. Legg merke til at krav til passord er minimum åtte store og små bokstaver og tall. Enkle ord som Passord123, Sommer123 er ikke tillatt.
  Skjermdump
 6. Nå er ditt passordet satt opp og du kan logge på Office 365.
  Skjermdump

E-postadressen din består av ditt fornavn.etternavn@samskipnaden.no (eksempel: ola.nordmann@samskipnden.no)

Det kan hende at du har en eller flere alias (alternative epostadresser som sendes til hovedepostadressen fornavn.etternavn@samskipnaden.no). Sjekk om det er noen alias koblet til kontoen din ved å:

 1. Åpne Outlook.
 2. I hjem-kategorien for epost, klikk på adressebok (Ctrl + Shift + B).
 3. Søk etter ditt eget navn og dobbeltklikk på det.
 4. Velg fanen epostadresser. Her finner du alle alias assosiert med din konto.

Alle Universitetets datamaskiner har installert Microsoft Outlook. Første gang du skal logge inn starter du Outlook og velger OK/Neste til alt du blir spurt om

Andre måter å logge lese e-post på

 1. Du kan logge deg inn på nettsiden outlook.office.com
 2. laste ned Microsoft Office fra Office 365 for å installere det på din private maskin
 3. sette opp mobiltelefonen din til å lese e-post

OBS! Brukernavnet for pålogging til epost er det samme som epostadressen din. For eksempel: ola.nordmann@samskipnaden.no

To-faktorautentisering

Ansatte er påkrevd å benytte to-faktorautentisering når man logger inn på e-post (og andre Office 365 tjenester). Du kan lese mer om dette på nettsiden Office 365 - Tofaktor-autentisering

Du kan lage en signatur og formattere det etter ønske i Word. Når du er klar, kopier innholdet og følg instruksjonene under.

Åpne Outlook

Velg Fil + Alternativer + Epost + Signaturer

Gjør følgende for å tilpasse signaturen

 1. Velg Ny og skriv inn navn på signaturen
 2. Lim inn signaturen du kopierte fra Word
 3. Velg kontoen signaturen gjelder for
 4. Velg om du vil at nye eposter automatisk skal signeres med signaturen

Outlook Web app gir deg tilgang til din e-post fra hvor som helst i verden. Hvis du ikke har tilgang til en egen e-postklient eller benytter en datamaskin du til vanlig ikke bruker.

Alle Samskipnadens datamaskiner har installert Microsoft Outlook. Første gang du skal logge inn starter du Outlook og velger OK/Neste til alt du blir spurt om.

Du kan også laste ned Microsoft Outlook, som er en del av officepakken i Office 365, til din private datamaskin.

Avvik fra UiT-brukerveiledningene: Ved Samskipnaden er epostadresse og brukernavn det samme.

Samskipnadens datamaskiner med Macintosh må følge veiledningen på nettsiden Outlook 2016 - Konfigurasjonsveiledning for første gangs tilkobling

Du kan også laste ned Microsoft Outlook, som er en del av officepakken i Office 365, til din private datamaskin

Avvik fra UiT-brukerveiledningene: Ved Samskipnaden er epostadresse og brukernavn det samme.

Du kan både benytte standardklienten som følger med iPhone og Microsoft Outlook for iPhone til å lese e-post.

Avvik fra UiT-brukerveiledningene: Ved Samskipnaden er epostadresse og brukernavn det samme.

Du kan både benytte standardklienten som følger med telefonen og Microsoft Outlook for Android til å lese e-post.

Avvik fra UiT-brukerveiledningene: Ved Samskipnaden er epostadresse og brukernavn det samme.


Kjekt å vite

ITA støtter kun de e-postklientene som er beskrevet ovenfor. Hvis du benytter en annen klient kan du forsøke følgende:

 • Sjekk om e-postklienten har støtte for Exchange. Hvis den har det benytter du følgende instillinger.
  • E-postadresse: Skriv inn din primære e-postadresse ved Samskipnaden
  • Ditt brukernavn: Dette er det samme som epostadressen
  • Ditt passord
  • Servernavn: outlook.office365.com
  • Domene: Dette er det samme som epostadressen
  • SSL kryptering: Ja
 • Hvis klienten ikke har støtte for Exchange kan du benytte IMAP
  • E-postadresse: Skriv inn din primære e-postadresse ved Samskipnaden
  • Ditt brukernavn: Dette er det samme som epostadressen
  • Ditt passord
  • Innkommende e-post (server): outlook.office.com. Port 993
  • Utgående e-post (server): outlook.office.com. SMTPS (SSL/TLS) port 465. Godkjenningsmetode: PLAIN eller LOGIN
  • Domene: Dette er det samme som epostadressen
  • SSL kryptering: Ja

E-posten i Office 365 har innebygget filtre for å hindre at du får masse uønskete eposter (spam). Du kan lese mer om hvordan spamfilterene fungerer.

For nærmere info om hvilke filtyper det gjelder kan du sjekke denne linken Ugyldige filtyper

Listen over blokkerte filtyper ble utvidet i november 2019 med disse:

 • Python files (".py", ".pyc", ".pyo", ".pyw", ".pyz", ".pyzw")
 • Java files (".jar", ".jnlp")
 • PowerShell files (".ps1", ".ps1xml", ".ps2", ".ps2xml", ".psc1", ".psc2", ".psd1", ".psdm1", ".cdxml", ".pssc")
 • Digital certificates (".cer", ".crt", ".der")
 • Third-party apps (".appcontent-ms", ".settingcontent-ms", ".cnt", ".hpj", ".website", ".webpnp", ".mcf", ".printerexport", ".pl", ".theme", ".vbp", ".xbap", ".xll", ".xnk", ".msu", ".diagcab", ".grp")
 • Microsoft components (".appref-ms", ".udl", ".wsb")

Den totale listen pr desember 2019 er nå på 126 blokkerte filtyper. For nærmere info, sjekk ovennevnte link.

Årsaken til at slike filtyper blokkeres, er at de inneholder kjørbar kode, dvs et lite dataprogram/app som kan endre på systemet, og potensielt kunne gjøre stor skade.

Det er en kjent sak at de fleste trusler på Internet spres via epost, og behovet for å begrense dette problemet er økende.

Det er imidlertid fullt mulig å sende slike filer I epost dersom man endrer på filtypen.

Eks: Et powershell script har filtypen .ps1 og vil ikke la seg åpne i Outlook/OWA. Men dersom man endrer tiltypen til f.eks. .txt vil det bli levert som normalt. Avsender trenger bare å informere i eposten om endringen, og hva riktig fil-type skal være. (Filtypene vil fortsatt bli blokkert selv om man zipper dem, så endring av filtype er beste løsningen.)


Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


ÅPNINGSTIDER(*)

Besvarelse av telefon og e-post

Mandag - fredag: 08:00-15:00

Skranke

Mandag - fredag: 09:00-15:00 (stengt for lunsj 11:30-12:00) 


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Eldre versjon windows. Eldre versjon mac.