IT-brukerkonto - Aktivere (Student)

Din IT-brukerkonto ved UiT Norges arktiske universitet gir deg tilgang til en rekke tjenester, blant annet de som er beskrevet på nettsiden "IT-brukerkonto ved UiT". For å få tilgang til universitetets IT-tjenester må du først aktivere din IT-brukerkonto.

Hvordan aktivere din brukerkonto

Gå til nettsiden for aktivering av brukerkonto og følg instruksjonene på siden.

Feilsøking

  • Jeg finner ikke mitt brukernavn. Det betyr mest sansynligvis at du ikke er registrert som student, eller at noe mangler ved din registrering, ta kontakt med Studentinformasjonen.
  • Brukernavn, fødselsnummer og telefonnummer er korrekt, men jeg får en feilmelding. Sjekk om ditt telefonnummer er registrert i FS. Hvis nei, se veiledningen på denne nettsiden

Gjestestudenter

Hvis du et tatt opp som student ved en annen undervisningsinstitusjon, men har fått tilatelse til å gjennomføre dine studier på ett av våre campuser, kan du være berettiget til en brukerkonto.  Se nettsiden "IT-brukerkonto (Gjester)" for mer informasjon

Skip to main content