IT-brukerkonto - Aktivere (Student)

Din IT-brukerkonto ved UiT Norges arktiske universitet gir deg tilgang til en rekke tjenester, blant annet de som er beskrevet på nettsiden "IT-brukerkonto ved UiT". For å få tilgang til universitetets IT-tjenester må du først aktivere din IT-brukerkonto. Dette gjør du med ditt fødsels- og personnummer samt den 4-sifrede PIN-koden som du benytter for å logge deg inn på StudentWeb.

Hvordan aktivere din brukerkonto

Gå til nettsiden for aktivering av brukerkonto og følg instruksjonene på siden.

Følgende tjenester vil være tilgjengelige 20 minutter etter aktivering

  • Tilgang til trådløsnettet Eduroam på campus

De aller fleste andre tjenestene som e-post, Fronter, utskrift, registrering av bil i parkeringssystemet med mere vil være tilgjengelig påfølgende dag. 

Her finner du en veiledning for aktivering av din brukerkonto

Du kjenner ikke din Pin-kode

Om du ikke har fått en PIN-kode, har glemt den eller den du har ikke virker,  ta kontakt med Studentinformasjonen på telefon 776 44 960. Du kan også gå til Studentweb https://studweb.uit.no og få sendt PIN-koden på nytt til epostadressen som er registrert der.

Din brukerkonto er allerede aktivert

Hvis du får beskjed om at "din IT-brukerkonto allerede er aktivert" betyr dette at din brukerkonto ved UiT har vært aktivert på et tidligere tidspunkt. Dersom du ikke husker den gamle påloggingsinformasjonen er du nødt til å kontakte orakelet for å få tilgang til kontoen.

Gjestestudenter

Hvis du et tatt opp som student ved en annen undervisningsinstitusjon, men har fått tilatelse til å gjennomføre dine studier på ett av våre campuser, kan du være berettiget til en brukerkonto.  Se nettsiden "IT-brukerkonto (Gjester)" for mer informasjon

Skip to main content