VPN AnyConnect

Bruk av VPN er en forutsetning for å få tilgang til mange av universitetets adgangsbegrensende tjenester. Det er flere måter å installere Anyconnect på. Vi anbefaler Manuell installasjon på private maskiner og installasjon gjennom Software center på UiT-maskiner (når du er på campus).

Manuell installasjon

For windows kan du laste ned og starte installasjonsfilen herfra.

For mac kan du laste ned og starte installasjonsfilen herfra.

Serveradressen er vpn.uit.no. Klikk Connect, velg så Group Employees eller Students/guests, skriv inn UiT-brukernavn og passord og klikk OK.

Anyyconnect serveradresse

Installasjon gjennom Software center

På pc-er som er satt opp av IT-avdelingen kan man installere Anyconnect fra Software center slik. Dette forutsetter at man er tilkoblet nettet på campus, via eduroam eller nettverkskabel.

Installasjon fra VPN-portalen

  1. Start en nettleser (Internet Explorer, Firefox, Safari etc...)
  2. Gå til https://vpn.uit.no (logg inn)
  3. Velg AnyConnect og deretter start AnyConnect
  4. Installasjonsprosessen starter automatisk

Hvis installasjonsprosessen ber om tilatelser og tilganger svarer du ja til disse

Detaljerte brukerveiledninger

Hvis du får problemer med å installere VPN som beskrevet ovenfor eller å koble til en telefon/nettbrett finner du "steg for steg" brukerveiledninger på lenkene under.

NB: Flere av universitetets beskyttede tjenester kan benyttes direkte fra http://vpn.uit.no uten å installere AnyConnect. Gå til brukerstøttesiden "VPN portal UiT" for å se hvilke.

Skip to main content