Alle må endre passord innen 21.10.21 - klokken 09:00

Passordendring for alle som har brukerkonto ved UiT
Password change for everyone who has a user account at UiT

UiT har indikasjon på at brukere har endret passord til det de hadde før sikkerhetshendelsen i desember 2020. Slik gjenbruk av passord medfører høy risiko for kompromittering og uønsket tilgang til våre systemer.

Se driftsmelding for mer informasjon


UiT has an indication that users have changed passwords to what they had before the security incident in December 2020. Such reuse of passwords entails a high risk of compromise and unwanted access to our systems.

See Service anouncement for more information

Sist endret: 19.10.2021

 


ÅPNINGSTIDER(*)

Besvarelse av telefon og e-post

Mandag - fredag: 08:00-15:30

Skranke

Mandag - fredag: 09:00-15:00 (stengt for lunsj 11:30-12:00) 


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Eldre versjon windows. Eldre versjon mac.