Tofaktor aktiveres for Feide - Lørdag 16.10.21

Tofaktor-autentisering aktiveres for alle tjenester med Feide
Two-factor authentication is enabled for all services with Feide login

Som et ledd i en kontinuerlig prossess for å forbedre UiTs informasjonssikkerhet er det besluttet å innføre to-faktor autentisering for alle våre tjenester som benytter Feide. Dette fører til at alle som skal logge seg på disse tjeneste må aktivere tofaktor-autentisering. 

Se mer informasjon i egen driftsmelding for dette


As part of a continuous process to improve UiT's information security, it has been decided to introduce two-factor authentication for all our services that use Feide. This means that everyone who has to log in to these services must activate two-factor authentication.

For more information, see this service notification

Sist endret: 16.10.2021

 


ÅPNINGSTIDER(*)

Besvarelse av telefon og e-post

Mandag - fredag: 08:00-15:30

Skranke

Mandag - fredag: 09:00-15:00 (stengt for lunsj 11:30-12:00) 


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Eldre versjon windows. Eldre versjon mac.