Ta alltid backup av lokalt lagrede filer / Always backup your locally stored files

IT-avdelingen har registrert noen tilfeller der forskningsdata har gått tapt fordi harddisken har feilet, og data kun har vært lagret lokalt, uten sikkerhetskopi. Både maskiner med Windows og MacOS har vært berørt. IT-avdelingen vil oppfordre alle til alltid å ta backup av filene, og ikke bare lagre dem lokalt.

Videre har Apple sendt ut varsel om at det på en rekke 13-tommers MacBook Pro-maskiner solgt mellom juni 2017 og juni 2018 kan forekomme en feil som fører til tap av data. I tillegg kjenner vi til tilfeller der Lenovo T460 har fått en feil på disken der det har vært umulig å rekonstruere data. Feil på disker kan naturligvis også oppstå på andre modeller.

 Vi ber alle om å sørge for å ta backup av data til vårt lagringsområde på OneDrive eller hjemmeområdet (h-disk/homer), for å unngå fremtidige datatap. Alternativt kan man jobbe direkte mot h-disken/hjemmeområdet/homer, Disse kobles vanligvis opp automatisk i Windows, men kobles opp manuelt slik.  For mac kobles den opp slik.

 

 


 English

Lately, the IT department has recorded some incidents where research data has been lost because of hard disk failures and no backup to recover from. Affected computers include both macs and windows computers.

 Apple has issued a warning concerning their line of 13’ MacBook Pros manufactured between June 2017 and June 2018: These computers might exhibit hard drive errors that could lead to loss of data. In addition, the Lenovo T460 hard disk has in some instances failed to the point where it was impossible to recover data. Obviously, other models are not exempt from these kinds of failures either.

 We request that everyone back up their locally stored files to other locations, like OneDrive or your personal network drive (h-drive), to avoid future data loss. Alternatively, work directly towards the network drive. Connect this way for windows and this way for mac.

Sist endret: 20.05.2021

 


ÅPNINGSTIDER(*)

Besvarelse av telefon og e-post

Mandag - fredag: 08:00-15:30

Skranke

Mandag - fredag: 09:00-15:00 (stengt for lunsj 11:30-12:00) 


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Eldre versjon windows. Eldre versjon mac.