Computer Security Incident Response Team - CSIRT

CSIRT ved UiT Norges arktiske universitet.

Kontaktpunkter

Du kan kontakte CSIRT på UiT slik :

Telefon +47 776 44115 (Leder CSIRT Lars Slettjord) Normal kontortid (8-15:30) (CET/CST)
Mobil +47 984 02 001 (Leder CSIRT Lars Slettjord) Kritiske hendelser utenfor kontortid
Telefon +47 776 44118 (Ingeborg Ø. Hellemo) Normal kontortid (8-15:30) (CET/CST)
Mobil +47 986 68 305  (Ingeborg Ø. Hellemo) Kritiske hendelser utenfor kontortid
Epost  csirt@uit.no  
PGP Du kan nå oss via kryptert epost. Last ned vår PGP nøkkel her   

Vennligst rapporter sikkerhetsrelaterte hendelser som involverer datamaskiner eller nett-adresser tilhørende UiT til angitt epostadresse over eller ved personlig kontakt.

 

Hva er en sikkerhetshendelse?

Enhver hendelse som berører informasjonssikkerheten ved UiT. Hendelser som kompriomitterer konfidensialitet og integritet til data, samt uønskede hendelser som påvirker tilgjengeligheten til data.

 

Formål

Gruppens formål er å forbedre sikkerheten ved UiTs datanett, redusere antall sikkerhetshendelse og skadene etter slike, samt øke bevisstheten om sikkerhet blant IT-konsulenter og sluttbrukere.

CSIRT skal være det naturlige kontaktpunktet på UiT i forbindelse med spørsmål om datasikkerhet og eventuelle brudd på dette.

 

Hvem CSIRT er til for
Gruppen er til for alle brukere tilknyttet UiTs nettverk (domenet uit.no samt alle tilhørende domener som er driftet eller eid av UiT).

 

Organisering

Gruppen består av personell fra IT-avdelingen ved UiT. Den er underlagt IT-direktøren og rapporterer til denne og seksjonlederne. Medlemmene i gruppen har kompetanse på sikkerhet, nettdrift og drift av ulike operativsystemer.

 

Sist endret: 15.01.2021

 


ÅPNINGSTIDER

Telefon

Mandag - fredag: 08:00-14:30

Skranke

Mandag - fredag: 09:00-14:30
(stengt for lunsj 11:30-12:00) 


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

Fjernhjelp (TeamViewer) er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Eldre versjon windows. Eldre versjon mac.