Studentpresttjenesten / University Chaplaincy

Studentpresten i Harstad

Tjenesten for studenter og ansatte i Harstad administreres av studentprestene ved UiT Tromsø. Per i dag har vi ikke studentprest i Harstad, men studenter/ansatte kan samtale med oss på telefon og vi ønsker å komme på besøk til Harstad campus av og til i løpet av semesteret       ... følg med ...

Foto: Tomas Rolland

 

Organisasjoner og menigheter i Harstad

 • Kristent Fellesskap (møtes hjemme hos hverandre, har egen side på Facebook)
 • Bethel Harstad Normisjon (http://bethelharstad.no/ - strandgata 27. Bibel&samtale, kveldsmøter, Kvinneforening og herreforening)
 • Bibelgrupper og samlinger for unge voksne («UKH: unge (og gamle) kristne i Harstad» på Facebook)
 • Harstad kirke (Åsveien 4, harstadkirke.no + facebook)
 • Harstad baptistmenighet (Medkila kirke)
 • Harstad Metodistmenighetn (Landsåsveien 15)
 • Frelsesarmeen (Facebook: Harstad korps, -adr. Strandgata 35)
 • Sion Pinsemenighet (Magnus gate 13, andre etasje)
 • St. Sunniva menighet, den katolske kirke (skolegata 4)
 • Eritreisk Ortodoks Menighet (Normanns gate 7, underetasjen)
 • Syvendedags Adventistkirken (Seljestadveien 7)            
 • Moské (Nor Kultursenter), Skolegata 6 (første etasje)
Ansvarlig for siden: Lars Nordmo
Sist endret: 14.12.2023 19.31