Studentpresttjenesten / University Chaplaincy

Studentpresten i Harstad

Tjenesten for studenter og ansatte i Harstad administreres av studentprestene v UiT Tromsø. Pr i dag har vi ikke studentprest i Harstad, men studenter/ansatte kan samtale med oss på telefon og skype. 

         

Organisasjoner og menigheter i Harstad

 • Kristent Fellesskap (møtes hjemme hos hverandre, har egen side på Facebook)
 • Bethel Harstad Normisjon (http://bethelharstad.no/ - strandgata 27. kvinneforening, herreforening + sammen med kirka:
 • UNCOVER ungdom/unge voksne-samlinger, bibel-grupper)
 • Harstad kirke (Åsveien 4, harstadkirke.no + facebook)
 • Harstad baptistmenighet (Medkila kirke)
 • Harstad Metodistmenighetn (Landsåsveien 15)
 • Frelsesarmeen
    (Facebook: Harstad korps, -adr. Strandgata 35)
 • Sion Pinsemenighet (Magnus gate 13, andre etasje)
 • St. Sunniva menighet, den katolske kirke (skolegata 4)
 • Eritreisk Ortodoks Menighet
    (Normanns gate 7, underetasjen)
 • Syvendedags Adventistkirken (Seljestadveien 7)           
   
 • Moské (Nor Kultursenter), Skolegata 6 (første etasje)
Ansvarlig for siden:
Sist endret: 06.02.2023 10.34