Ansatte med arbeidsområde Forbedringsprosess

Tjeldnes, Svein Are

Prosjektleder for forbedringsprosessene
Seksjon for personal og organisasjon

Karlsen, Grethe

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Lindrupsen, Frank

Seniorrådgiver (permisjon)
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for regnskap

Persen, Geir

Seniorrådgiver, faggruppe økonomistyring
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak

Andersen, Elisabeth

Faggruppeleder fravær og refusjoner
Seksjon for personal og organisasjon

Helberg, Haarek

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger
UB 135.1
+4777644598

Høydal, Anne

Personal (HR), Organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak

Lind, Eirik Gjessing

rådgiver, utdanningskvalitet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Administrasjonsbygget
+4777625158