Mikalsen, Theresa

Seniorrådgiver ekstern finansiering EU
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Prick, Angelique

Forskningsrådgiver, Eksternfinansiering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak

Jørgensen, Helle

PhD-student TREC - senter for Tromboseforskning
Institutt for klinisk medisin
FARM F4.210D
+4777620893

Nilsen, Inge Waller

Rådgivning med særlig vekt på EU-finansiering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Bohus, Kata

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet