Mikalsen, Theresa

Seniorrådgiver ekstern finansiering EU
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Nilsen, Inge Waller

Rådgivning med særlig vekt på EU-finansiering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Bohus, Kata

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet