Finn en ansatt ved UiT


Bentsen, Hanne

Samfunnskontakt og leder av DigForsk AS


Buch, Andreas

Teknisk drift av MediaLab, kamerateknikk, videoredigering i Avid Media Composer og Adobe Premiere, digitalisering og formatendring av video- og lydmateriale analog - digital, støtte i utvikling av filmprosjekter, utlån av videokameraer og lydutstyr
Arbeidsområder:
Video / Lyd / Opplæring / Kurs / Digitalisering / Bilde

Hansen, Henning

Førstebibliotekar. Fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.

Seifu Johannes, Haile

Seniorforskningstekniker- Ansvarlig for videokamera, lydopptaksutstyr og digitale redigeringsenheter på Media Lab. undervisning i kamera bruk, AVID Media composer, Adobe Premier og veiledning i bruk av video  utstyr.
Arbeidsområder:
Digitalisering / Lyd / Video
Tveito, Aase

Seniorrådgiver - Digitalisering