Finn en ansatt ved UiT
Sommerseth, Ingrid

Researcher Phd / Forvaltning av bergkunst i Nord-Norge


Wæhler, Turid Austin

Forsker (ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning) og rådgiver (ved Det helsevitenskapelige fakultet). 90 % forskningspermisjon til 2022.