Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Pedagogiske fag


Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Vedeler, Gørill Warvik

Faglig leder lektorutdanningen for trinn 8-13
Fakultetsledelsen ved HSL-fak
Forskningsinteresser:

Samarbeid med foreldre i videregående opplæring.

Design av femårige integrerte lærerutdanninger.

Åpen barnehage i Familiens hus - tidlig foreldrestøtte.

 

 


Boldermo, Sidsel

universitetslektor i pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
ILP Lærerutdanning 5015
+4777644761
Forskningsinteresser:

https://www.hvl.no/om/barnkunne/


Maxwell, Gregor

Førsteamanuensis i pedagogikk og spesialpedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk