Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Pedagogiske fag


Vedeler, Gørill Warvik

Faglig leder lektorutdanningen for trinn 8-13
Fakultetsledelsen ved HSL-fak
Forskningsinteresser:

Samarbeid med foreldre i videregående opplæring.

Design av femårige integrerte lærerutdanninger.

Åpen barnehage i Familiens hus - tidlig foreldrestøtte.

 

 


Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Boldermo, Sidsel

1009 Universitetslektor
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Forskningsinteresser:

Barn, barndom og barnehage
Utdanning for bærekraftig utvikling
Sosial bærekraft i lokale og globale kontekster
Små barns opplevelser av tilhørighet og trivsel
Barns lek
Barns meningsskaping av steder og artefakter

 

 


Maxwell, Gregor Ross

Førsteamanuensis i pedagogikk og spesialpedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk