Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Kognitiv psykologi


Rasmussen, Lene-Mari Potulski

Førsteamanuensis
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Norman, Elisabeth

Professor 2
Institutt for psykologi
Forskningsinteresser:

Implisitt vs. eksplisitt læring: Hva kjennetegner læring som skjer i fravær av bevissthet?
Metakognisjon: "Tenking om egen tenking".
Intuisjon: Forholdet mellom intuitive følelser og ubevisst kunnskap.
Bevissthet: I hvilken grad er strategisk kontroll assosiert med bevissthet?
Tidsopplevelse: Hvilke faktorer virker inn på menneskers opplevelse av tid?
Humor: Hvilke faktorer virker inn på hva mennesker synes er morsomt?


Bohne, Agnes

PhD-stipendiat i Klinisk psykologi
Institutt for psykologi
Forskningsinteresser:

Sped- og småbarnspsykologi

Perinatal psykisk helse

Klinisk Barne- og Ungdomspsykologi

Kognitive skjema og bias

Foreldre-barn samspill

Utviklingspsykologi


Johnsen, Jan-Are Kolset

Førsteamanuensis
Institutt for klinisk odontologi
Jobber med:
Statistikk / Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

Helsekommunikasjon, sosial psykologi, kognitiv psykologi, odontofobi/tannhelse