Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Utviklingspsykologi


Landsem, Inger Pauline

1. amanuensis
Institutt for helse- og omsorgsfag
Forskningsinteresser:

Styrking av foreldrekompetanse, deltakelse og mestringstro i spedbarnsalder, med spesiell interesse for prematurt fødte barn, nyfødte, utvikling av søvn. Sosio-emosjonell og atferdsmessig utvikling i tidlig barnealder.

Integrering av sykepleieres erfaringsmessige kunnskap og kunnskap fra utviklingspsykologi i sped- og småbarnsalder. 

Er også opptatt av å utvikle forståelse og kunnskap om personsentrert sykepleie ved å utforske menneskers uttrykksfullhet og hvordan denne er kroppslig/biologisk fundert i et kontinuer...


Bohne, Agnes

PhD-stipendiat i Klinisk psykologi
Institutt for psykologi
Forskningsinteresser:

Sped- og småbarnspsykologi

Perinatal psykisk helse

Klinisk Barne- og Ungdomspsykologi

Kognitive skjema og bias

Foreldre-barn samspill

Utviklingspsykologi


Óturai, Gabriella

1011 Førsteamanuensis
Barns utvikling
Forskningsinteresser:
  • sosial-kognitiv utvikling
  • utvikling av hukommelse, utsatt imitasjon
  • utvikling av kunnskap om gjenstander og kategorisering
  • småbarns medieopplevelser