Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Psykologi


Hopmann, Karen

Universitetslektor i nevropsykologi / PhD stipendiat
Institutt for psykologi
Jobber med:
Opplæring / Undervisning Forskningsinteresser:

PhD-kandidat i prosjektet: Neuropsychological function, childhood trauma and vulnerability to depression - A 23-year follow-up study
 

 


Norman, Elisabeth

Professor 2
Institutt for psykologi
Forskningsinteresser:

Implisitt vs. eksplisitt læring: Hva kjennetegner læring som skjer i fravær av bevissthet?
Metakognisjon: "Tenking om egen tenking".
Intuisjon: Forholdet mellom intuitive følelser og ubevisst kunnskap.
Bevissthet: I hvilken grad er strategisk kontroll assosiert med bevissthet?
Tidsopplevelse: Hvilke faktorer virker inn på menneskers opplevelse av tid?
Humor: Hvilke faktorer virker inn på hva mennesker synes er morsomt?


Bohne, Agnes

PhD-stipendiat i Klinisk psykologi
Institutt for psykologi
Forskningsinteresser:

Sped- og småbarnspsykologi

Perinatal psykisk helse

Klinisk Barne- og Ungdomspsykologi

Kognitive skjema og bias

Foreldre-barn samspill

Utviklingspsykologi