Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Sosiologi


Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Lian, Olaug S.

Professor
Medical Humanities, forskningsgruppe
Forskningsinteresser:

Modes of interaction in clinical encounters: a contextual narrative exploration of 212 naturally occurring GP consultations. 

Clinical interaction between patients and doctors is embedded within, positioned and inseparable from social context. In this study, we explore how illness narratives are co-constructed within naturally occurring clinical consultations between doctors and patients. Clinical uncertainty and shared decision-making are emphasised. Although our empirical exploration focuses on in situ consultations between pati...


Kjæmpenes, Wenche M.

Førsteamanuensis i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Forskningsgruppeleder for KOMSA ( Kompetanse i sosialt arbeid), Koordinator for UiT samarbeid med NAV Troms og Finnmark. Fagkoordinator for Master i sosialt arbeid (2021-2023).
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Forskningsinteresser:

Sosialpolitikk og profesjoner; profesjonalisering,  profesjonsetikk og inter-sektorielle og tverrprofesjonelle samarbeidsmodeller.

Organisasjon og ledelse, Innovasjon, kunnskap og næringsutvikling.

NAV organisasjon

Offentlig debatt og endret rettsoppfatning med fokus på rusreformen.


Fedreheim, Gunn Elin

1352 Postdoktor
Barentsinstituttet
Campus Harstad
+4777058268
Forskningsinteresser:

Faglige interesser:

  • Politikkutvikling og implementering av politiske beslutninger
  • Medvirkning og deltakelse i politikkutvikling
  • Flernivåstyring


Empirisk er jeg interessert i naturressursforvaltning, og da særlig bruk og forvaltning av verneområder og vannressurser. Jeg er studert hvordan ulike befolkningsgrupper deltar i samfunnet og i politikkutformingen: personer med funksjonsnedsettelser, personer med samisk bakgrunn, personer med bruksinteresser i verneområder med mer.