Finn en ansatt ved UiT

Nymo, Randi Inger Johanne

Undervisning, veiledning og forskning
Fagansvarlig for:
Sykepleievitenskap


Okstad, Linda

Ass. instituttleder
Fagansvarlig for:
Sykepleievitenskap


Schille-Rognmo, Marthe

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik


Tunby, Jorunn

Førstelektor
Fagansvarlig for:
Helsefag / Sykepleievitenskap


Wiklund Gustin, Lena

Professor i psykisk helsearbeid
Fagansvarlig for:
Sykepleievitenskap