Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk


Jacobsen, Bjarne Koster

Professor i epidemiologi
Institutt for samfunnsmedisin
Forskningsinteresser:

Forskningen er konsentrert omkring de kroniske sykdommers epidemiologi, særlig hjerte-karsykdommer, osteoporose og kreft. Vitenskapelig samarbeid med Loma Linda University, California, USA. http://www.llu.edu/public-health/health/team.page?

Se link til høyre for en oppdatert oversikt over vitenskaplig aktivitet de siste årene.


Schirmer, Henrik

Professor II
Institutt for klinisk medisin
Forskningsinteresser:

Hjertesvikt

Klaffefeil

Koronarsykdom

Demens

Diabetes


Jokstad, Asbjørn

Professor, Oral protetikk og bittfunksjon
Institutt for klinisk odontologi
Forskningsinteresser:

Arbeider med dentale biomaterialer og tannimplantater. Har vært aktiv innen evidensbasert medisin/praksis nasjonalt og internasjonalt siden 1995. Publisert cirka 200 arbeider og har holdt kurs med fokus på evidensbasert odontologi, kliniske studier av dentalmaterialer, konvensjonell og implantat-protetikk, toksikologi og bittfunksjon.


Aars, Nils Abel

Stipendiat
Institutt for samfunnsmedisin

Evensen, Line Holtet

PhD stipendiat
Institutt for klinisk medisin
Forskningsinteresser:

Klinisk epidemiologi og risikofaktorer for venøs tromboembolisme med spesielt fokus på fysisk aktivitet og kondisjon


Sagelv, Edvard Hamnvik

Doktorgradsstipendiat
Idrettshøgskolen
Jobber med:
Undervisning / Veiledning / Forskergruppe / Formidling/spredning Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser:

- Epidemiologi

- Fysisk aktivitet og helse

- Treningsfysiologi

- Idrettsernæring

- Helsepsykologi