Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Helsefag


Nysted, Henning

Universitetslektor, radiografutdanningen
Institutt for helse- og omsorgsfag

Lahelle, Andreas

Stipendiat
Institutt for helse- og omsorgsfag

Tunby, Jorunn

Førstelektor
Institutt for helse- og omsorgsfag

Overvåg, Grete

Hovedbibliotekar, fagansvarlig for helse- og omsorgsfag
Natur- og helsefagbiblioteket

Halvorsen, Peder Andreas

Professor
Institutt for samfunnsmedisin
Forskningsinteresser:

Medical decision making, Decision psychology, Shared decision making, Risk perception, Risk communication, Public Health, Rural medicine


Rad, Amir

Stipendiat
Institutt for klinisk medisin