Holm, Petter

Professor
Norges fiskerihøgskole
Forskningsinteresser:
  • Marin ressursforvaltning
  • Vitenskapsstudier og lokal kunnskap
  • Institusjoner og institusjonelle endringsprosesser

Figenschou, Lars

Fagansvarlig for Biovitenskap, Matematikk & Statistikk
Natur- og helsefagbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Informasjonskompetanse Forskningsinteresser:

Før jeg startet ved NH-biblioteket, jobbet jeg med atferdsbiologi.  Hvordan har forskjellige typer atferd evolvert, og hvordan kommer dette til uttrykk - kommunikasjon, relasjoner, signaler og generell atferd. Nå prøver jeg å implementerte "ny" kunnskap fra atferdsøkologien og evolusjonær psykologi, for å prøve å optimalisere ulike resultatsforbedrende "strukturer" og områder. Denne måten å jobbe på er veldig morsom, og har vist seg &arin...


Tatone, Ivan

Senioringeniør
Norges fiskerihøgskole
Forskningsinteresser:

Commercial and scientific diving (CERTIFICATE: diving leader, chamber operator, B cerificate(norwegian standard).

Boat driver (CERTIFICATE: D5L, STCW)

Co responsibel for working boats department (arbeids båt avdeling)

Main responsibel for fihing and sampling equipment Uit (logistik, maintenance and developing).

Main responsibel for commercial fish production on board of "r/v Helmer Hanssen" (IK-mat system).

Cruise leader and assistent cruise leader

Reaserch field:

Increasing fish efficiency

Developing new fishing gears