Finn en ansatt ved UiT


Aspaas, Per Pippin

Faggruppeleder for publisering og forskningsstøtte. Fagansvarlig for historie, arkeologi, religionsvitenskap, gresk og latin


Niemi, Anja Roth

Forsker / Forvaltningsarkeologiske undersøkelser
Arbeidsområder:
Prosjektledelse

Fagansvarlig for:
Arkeologi / Nordisk arkeologi