Finn en ansatt ved UiT


Aspaas, Per Pippin

Faggruppeleder for publisering og forskningsstøtte. Fagansvarlig for historie, arkeologi, religionsvitenskap, gresk og latin


Klein, Andreas

Stipendiat i litteraturhistorie
Fagansvarlig for:
Nordisk litteratur / Historie