Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Engelsk litteratur


Mikalsen, Paula Ryggvik

Stipendiat nordisk litteratur
Institutt for språk og kultur
Forskningsinteresser:

Eventyr og folklore

Fantasy litteratur

Monster research

Monster metodologi

Gotisk litteratur

Medical humanities

Narratologi

Kjønnsforskning


Hagan, Erlend

Fagansvarlig for engelsk, russisk, samisk og urfolksstudier
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket