Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Bibliotek


Vestgøte, Ellen

Innkjøp litteraturabonnementer
Avdeling for samlinger

Gabrielsen, Toril

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Magnussen, Eli

Bibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
Jobber med:
Bibliotek / Katalogisering

Hansen, Sissel Helene

Førstebibliotekar, fagansvarlig for kjemi, farmasi og biokjemi
Universitetsbiblioteket

Overvåg, Grete

Hovedbibliotekar, fagansvarlig for helse- og omsorgsfag
Natur- og helsefagbiblioteket

Enger, Marit Bull

Fagansvarlig for kunsthistorie, landskapsarkitektur
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Odu, Obiajulu

Systemutvikling
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
UB 059
+4777645299

Nilsen, Karl Magnus

Senioringeniør, systemutvikling
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Rundberg, Magne

Bibliotekar
Museumsbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Lån

Storvestre, Bente

Fagansvarlig for medie- og dokumentasjonsvitenskap. Ansvar for fjernlån og innlån.
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Fjernlån / Lån

Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Brynjulfsen, Tove

Bibliotekar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Aslaksen, Lise

Bibliotekar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Hansen, Brit Østlund

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
Jobber med:
Bibliotek / Katalogisering

Løkse, Mariann Cesilie

Leder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Zubchenko, Irina

Spesialbibliotekar - faggruppe for innkjøp
Avdeling for samlinger
Jobber med:
Bibliotek / Katalogisering

Mikkelsen, Tone

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger

Nilsen, Frode

Biblioteksystemansvarlig
Avdeling for samlinger

Benedictus, Lammy

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Christensen, Ulf Lindhardt

Bibliotekar
Avdeling for samlinger
Jobber med:
Bibliotek / Katalogisering / Munin

Askheimer, Maria Ulrika

Rådgiver
Avdeling for samlinger
UB 2.etg.
+4777646132

Andreassen, Helene N.

Leder, faggruppe for undervisning og læringsstøtte
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Undervisning / Informasjonskompetanse / Litteratursøk / Akademisk redelighet / Forskningsstøtte / Forvaltning av forskningsdata / Plagiat Forskningsinteresser:

Fransk fonologi, fonologisk variasjon, tilegnelse av fonologi


Figenschou, Lars

Fagansvarlig for Biovitenskap, Matematikk & Statistikk
Natur- og helsefagbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Informasjonskompetanse Forskningsinteresser:

Før jeg startet ved NH-biblioteket, jobbet jeg med atferdsbiologi.  Hvordan har forskjellige typer atferd evolvert, og hvordan kommer dette til uttrykk - kommunikasjon, relasjoner, signaler og generell atferd. Nå prøver jeg å implementerte "ny" kunnskap fra atferdsøkologien og evolusjonær psykologi, for å prøve å optimalisere ulike resultatsforbedrende "strukturer" og områder. Denne måten å jobbe på er veldig morsom, og har vist seg &arin...


Aspaas, Per Pippin

Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte
Psykologi- og jusbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Biblioteksveiledning / Klassifikasjon / Litteratursøk / Brukerstøtte / Eldre arkiv / Forskningsstøtte / Open Access Forskningsinteresser:

Vitenskaps- og lærdomshistorie, særlig vitenskapshistoriske emner med tilknytning til 1600- og 1700-tallet

Bruken av latin på ulike samfunnsområder fra antikken til i dag

Biografisjangeren og beslektede sjangre i antikken

Edisjonsfilologi


Isaksen, Ingvild Helene Torheim

Spesialibliotekar - Faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
Jobber med:
Bibliotek / Munin

Grydeland, Ane Solvik

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Svare, Lodve A.

Research Fellow
Hammerfestbiblioteket
HAMMERFEST 129A
+4778450677
Jobber med:
Bibliotek

Hansen, Elin

Spesialbibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket
MH B6. 015
+4777660788

Karlsen, Rita

Førstesekretær
Psykologi- og jusbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Lån

Ottesen, Lene

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger

Gustavsen, Anneliisa

Spesialbibliotekar musikk
Musikkbiblioteket
Krognessveien (Musikkkonservatoriet)
+4777660573

Malm, Inger-Mari

Hovedbibliotekar. Fagansvarlig musikk. Daglig leder Musikkbiblioteket UIT
Musikkbiblioteket
Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660538

Bakke, Asgaut

Bibliotekar
Avdeling for samlinger
Jobber med:
Bibliotek / Katalogisering

Revold, Siri Adelina

Daglig leder
Psykologi- og jusbiblioteket
Teorifagbygget Hus 3 3.316
+4777660457

Hagan, Erlend

Fagansvarlig for engelsk, russisk, samisk og urfolksstudier
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Olsen, Leif Roger

Seksjonssjef for avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger

Øieroset, Bengt

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger

Kaldager, Marianne

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket
+4777644402

Heijster, Mieke van

Spesialbibliotekar - avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger

Fylkesnes, Ingunn Kristin

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger

Sivertsen, Ronald

Spesialbibliotekar og daglig leder
Hammerfestbiblioteket
L55 - Hammerfest
+4778450618

Håkstad, Terje

Nestleder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Sosiale medier

Kruuse-Meyer, Sidsel

Hovedbibliotekar
Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak

Tindwyl, Unni Elisabeth

Spesialbibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Lån

Aag, Frid Jorunn

Spesialbibliotekar
Harstadbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Lån

Paulsen, Elin Marianne

Spesialbibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket

Hansen, Henning

Førstebibliotekar / fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Arkiv / Eldre samlinger / Bibliotek / Ph.d. / Informasjonskompetanse / Lån / Brukerstøtte / Digitalisering / Open Access / Eldre arkiv / Litteratursøk / Forskningsstøtte / Forvaltning av forskningsdata Forskningsinteresser:

Bok- och bibliotekshistoria, läsningshistoria, 1800-tal, läs- och skrivkunnighet, litteratursociologi, demokratiseringsprocesser, mediakonsumtion, digital humaniora etc. 


Hansen, Hanna Elise

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger

Saradhi, Pardha

Overingeniør
Norges fiskerihøgskole