Finn en ansatt ved UiT


Andersen, Elin Katrine

Budsjett- og regnskapsoppfølging, rapportering





Henriksen, Dan-Håkon

Økonomirådgiver
Arbeidsområder:
Budsjett / Økonomi / Økonomistyring




Johansen, Steinar L

Budsjett- og planarbeid
Arbeidsområder:
Budsjett / Økonomi / Økonomistyring



Nilsen, Kine

Faggruppeleder Økonomistyring / Seniorrådgiver


Nilsen, Marit

Budsjett, økonomistyring, regnskap, ekstern finansiering