Hansen, Christian

Assisterende fakultetsdirektør
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak

Hemmingsen, Kurt

Økonomisjef
Seksjon for økonomi NT-fak

Brøndbo, Per Håkan

Instituttleder RKBU Nord
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Sørensen, Geir

Økonomisjef
Seksjon for økonomi og innkjøp

Håkonsen, Merethe Berger

Innkjøpsleder
Seksjon for økonomi og innkjøp

Nilsen, Kine

Faggruppeleder Økonomistyring / Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for regnskap

Persen, Geir

Seniorrådgiver, faggruppe økonomistyring
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak