Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Virksomhetsstyring


Hansen, Christian

Assisterende fakultetsdirektør
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak

Hemmingsen, Kurt

Økonomisjef
Seksjon for økonomi NT-fak

Brøndbo, Per Håkan

Instituttleder IPS
Institutt for psykologi
Jobber med:
Rapportering / Strategi / Årsplan / Årsrapport / Forskningssamarbeid / Høringsuttalelser / Psykososialt arbeidsmiljø / Budsjett / Virksomhetsstyring / Økonomi Forskningsinteresser:

Barn- og unge psykisk helse

Barn- og familievern

Brukermedvirkning

Organisering av offentlige tjenester

 


Sørensen, Geir

Økonomisjef
Seksjon for økonomi og innkjøp

Svendsen, Hege

seniorrådgiver
Stab hos rektor og direktør

Håkonsen, Merethe Berger

Innkjøpsleder
Seksjon for økonomi og innkjøp

Nilsen, Kine

Faggruppeleder Økonomistyring / Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for regnskap

Persen, Geir

Seniorrådgiver, faggruppe økonomistyring
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak