Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Rammeavtaler


Andreassen, Anne-Karin

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for økonomi og innkjøp

Askheimer, Maria Ulrika

Rådgiver
Avdeling for samlinger
UB 2.etg.
+4777646132

Håkonsen, Merethe Berger

Innkjøpsleder
Seksjon for økonomi og innkjøp

Okan, Jorunn Maria

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for økonomi og innkjøp