Finn en ansatt ved UiTAndreassen, Anne-Karin

Innkjøp - anbudsprosesser og kontrakter


Schille-Rognmo, Marthe

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik


Sriharan, Juhan

Rådgiver Innkjøp/Regnskap ved Helsefakultetet