Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Innkjøp


Vestgøte, Ellen

Innkjøp litteraturabonnementer
Avdeling for samlinger

Hansen, Carina Sandvik

Økonomi/regnskap
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak
Jobber med:
Bilag / Fakturaer / Innkjøp / Refusjon

Worum, Tove

Rådgiver økonomi
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Hemmingsen, Kurt

Økonomisjef
Seksjon for økonomi NT-fak

Andreassen, Anne-Karin

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for økonomi og innkjøp

Ludvigsen, Kirsti

Seniorkonsulent
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Jobber med:
Fakturaer / Innkjøp / Regnskap

Mikkelsen, Tone

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger

Sørensen, Geir

Økonomisjef
Seksjon for økonomi og innkjøp

Henriksen, Hilde

Innkjøper
Seksjon for økonomi og innkjøp
Jobber med:
Innkjøp

Askheimer, Maria Ulrika

Rådgiver
Avdeling for samlinger
UB 2.etg.
+4777646132

Galåen, Andreas

Studiekonsulent - utdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Håkonsen, Merethe Berger

Innkjøpsleder
Seksjon for økonomi og innkjøp

Ottesen, Lene

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger

Solberg, Janne Alfheim

Prosjektleder
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for regnskap

Holman, Oliver

seniorrådgiver, prosjektkontoret
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Schille-Rognmo, Marthe

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Jobber med:
Evaluering / Undervisning / Veiledning / Innkjøp / Innkjøper Forskningsinteresser:

STS, Ungdata, Kunnskapsproduksjon, Mental helse ungdom,


Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisningsteamet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Figenschou, Lena

Saksbehandler innkjøp
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Jobber med:
Innkjøp / Innkjøper / Fakturaer / Mva / Bilag

Sriharan, Juhan

Rådgiver Innkjøp/Regnskap ved Helsefakultetet
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Okan, Jorunn Maria

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for økonomi og innkjøp

Løvhaug, Annette

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for økonomi og innkjøp
Jobber med:
Innkjøp / Kontrakter