Finn en ansatt ved UiT


Andersen, Elin Katrine

Budsjett- og regnskapsoppfølging, rapportering







Heimland, Gøril

Økonomi, Agresso web, Agresso prod, PAGA



Henriksen, Dan-Håkon

Økonomirådgiver
Arbeidsområder:
Budsjett / Økonomi / Økonomistyring




Holman, Oliver

Rådgiver, forskningsadministrasjon


Johansen, Steinar L

Budsjett- og planarbeid
Arbeidsområder:
Budsjett / Økonomi / Økonomistyring





Nilsen, Kine

Faggruppeleder Økonomistyring / Seniorrådgiver



Nilsen, Marit

Budsjett, økonomistyring, regnskap, ekstern finansiering


Olsen, Hanne Sofie Otta Seljebu

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)






Wilhelmsen, Eirin

Daglig leder ved Jusshjelpa i Nord-Norge