Nyvold, Ståle Berger

Saksbehandler lønn og personaloppgaver, support PagaWeb, Min tid, Rollestyring
Seksjon for personal og organisasjon
UNN-Brus bygget BU.449
+4777623232

Sivertsen, Ronald

Spesialbibliotekar og daglig leder
Hammerfestbiblioteket
L55 - Hammerfest
+4778450618