Svendsen, Cecilie

Overingeniør - Innkjøp IT-utstyr/Konferanseteamet
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Andreassen, Anne-Karin

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for økonomi og innkjøp

Håkonsen, Merethe Berger

Innkjøpsleder
Seksjon for økonomi og innkjøp

Andersen, Nina Kristine

Økonomi / personal
Ledelse og stab UMAK
Mack-bygget
+4777660539

Solberg, Janne Alfheim

UBW brukerstøtte, drift og utvikling
Seksjon for regnskap

Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for regnskap

Jæger, Gunn Inger

Rådgiver - Innkjøp/regnskap
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Sriharan, Juhan

Rådgiver Innkjøp/Regnskap ved Helsefakultetet
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Ringstad, Jeanine

Rådgiver innkjøp og regnskap
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak