Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Bestillingssystemet


Andersen, Nina Kristine

Økonomi
Ledelse og stab UMAK
Mack-bygget
+4777660539

Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for regnskap

Andreassen, Anne-Karin

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for økonomi og innkjøp

Sriharan, Juhan

Rådgiver Innkjøp/Regnskap ved Helsefakultetet
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Håkonsen, Merethe Berger

Innkjøpsleder
Seksjon for økonomi og innkjøp

Svendsen, Cecilie

Overingeniør - Innkjøp IT-utstyr/Konferanseteamet
Seksjon for rådgivning og forvaltning