Finn en ansatt ved UiTAndreassen, Anne-Karin

Innkjøp - anbudsprosesser og kontrakter


Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW


Ringstad, Jeanine

Rådgiver innkjøp og regnskap


Solberg, Janne Alfheim

UBW brukerstøtte, drift og utvikling


Sriharan, Juhan

Rådgiver Innkjøp/Regnskap ved Helsefakultetet


Svendsen, Cecilie

Overingeniør - Innkjøp IT-utstyr/Konferanseteamet
Arbeidsområder:
Bestillingssystemet / Fakturaer