Heimland, Gøril

Økonomi, UBW ON, UBW Prod
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak

Foss, Marianne

Seniorrådgiver
Ledelse og stab UB

Nilsen, Marit

Budsjett, økonomistyring, regnskap, ekstern finansiering
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak

Worum, Tove

Rådgiver økonomi
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Hemmingsen, Kurt

Økonomisjef
Seksjon for økonomi NT-fak

Andreassen, Anne-Karin

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for økonomi og innkjøp

Wærås, Torgunn

Faggruppeleder for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Brøndbo, Per Håkan

Instituttleder RKBU Nord
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Sørensen, Geir

Økonomisjef
Seksjon for økonomi og innkjøp

Andersen, Nina Kristine

Økonomi / personal
Ledelse og stab UMAK
Mack-bygget
+4777660539

Andersen, Elin Katrine

Budsjett- og regnskapsoppfølging, rapportering
Seksjon for økonomi og innkjøp

Johansen, Steinar L

Budsjett- og planarbeid
Seksjon for økonomi og innkjøp

Solberg, Janne Alfheim

UBW brukerstøtte, drift og utvikling
Seksjon for regnskap

Nilsen, Kine

Faggruppeleder Økonomistyring / Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Jørgensen, Helle

PhD-student TREC - senter for Tromboseforskning
Institutt for klinisk medisin
FARM F4.210D
+4777620893

Persen, Geir

Seniorrådgiver, faggruppe økonomistyring
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak

Efraimsen, Inger-Lise

Rådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Engstad, Sigbjørn

Økonomirådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak