Ravuri, Chandra Sekhar

Senioringeniør
Institutt for arktisk og marin biologi
Biologibygget
+4777646212
Jobber med:
Laboratoriesikkerhet / Ph.d.

Dubourg, Paul

Overingeniør - Laboratoriesikkerhet, næringssaltanalyse, POC/PON-analyse, verneombud
Institutt for arktisk og marin biologi