Finn en ansatt ved UiTBrekmo, Unn-Heidi

Saksbehandling og support variabel lønn og reise
Arbeidsområder:
Databriller / Forskudd / Refusjon / Reise / Honorar / Bilag / Fakturaer

Hagerupsen, Johanne

Faggruppeleder variabellønn og reise
Arbeidsområder:
ReiseHansen, Karin May

Førstekonsulent økonomi/regnskap


Heimland, Gøril

Økonomi, Agresso web, Agresso prod