Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Reise


Strømmesen, Ingunn

Rekruttering, teknisk/administrative ansatte
Seksjon for rekruttering

Bentz, Tore Børseth

Kontorsjef
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisningsteamet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Hagerupsen, Johanne

Rådgiver
Seksjon for personal og organisasjon
Campus Harstad
+4777058122
Jobber med:
Reise

Heimland, Gøril

Økonomi, UBW ON, UBW Prod
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak

Ernstsen, Marita

Studiekonsulent førstelinjetjenesten og utdanning
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Albrigtsen, Åshild

Rådgiver, personal- og økonomi
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Brekmo, Unn-Heidi

Faggruppeleder variabel lønn og reise
Seksjon for personal og organisasjon
BRUS-bygget (Gimlevegen 78) BU-425
+4777645606