Finn en ansatt ved UiT



Brekmo, Unn-Heidi

Saksbehandling og support variabel lønn og reise
Arbeidsområder:
Databriller / Forskudd / Refusjon / Reise / Honorar / Bilag / Fakturaer





Hagerupsen, Johanne

Faggruppeleder variabellønn og reise
Arbeidsområder:
Reise




Hansen, Karin May

Førstekonsulent økonomi/regnskap


Heimland, Gøril

Økonomi, Agresso web, Agresso prod, PAGA