Harsten, Ingeborg

Seniorrådgiver
Seksjon for personal og organisasjon

Sørland, Siri A.

seniorrådgiver
Seksjon for personal og organisasjon

Tobiassen, Ann Karin

Seniorrådgiver/Stipendiat
Result
Jobber med:
Kompetanseutvikling / Lederutvikling / Organisasjonsutvikling / Lederstøtte / Nettpublisering / Evaluering / Opplæring Forskningsinteresser:

Ledelsesforskning og organisasjonsvitenskap med vekt på forsknings- og utdanningsledelse i høyere utdanning


Skogvang, Hege

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering
Gimleveien 78 rom 456
+4777623231

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Larsen, Gølin Irene

seniorrådgiver
Seksjon for personal og organisasjon
ADM A.355
+4777623233

Høydal, Anne

Personal (HR), Organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak

Nyang-Jørgensen, Maria

Førstekonsulent
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak