Rydningen, Ann-Sofie

Leder - Seksjon for organisasjon og økonomi
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Foshaug, Hanne

HMS-rådgiver / sentral strålevernkoordinator
Seksjon for personal og organisasjon

Strømmesen, Ingunn

Rekruttering av teknisk/administrative ansatte
Seksjon for rekruttering
Gimleveien 78 454
+4777646378

Dubourg, Paul

Overingeniør - Laboratoriesikkerhet, næringssaltanalyse, POC/PON-analyse, verneombud
Institutt for arktisk og marin biologi

Hagestad, Ole Christian

Doktorgradsstipendiat
Norges fiskerihøgskole
Jobber med:
Undervisning / Helse, miljø og sikkerhet (HMS) / Nettredaktør / Bakteriearbeid / Celledyrking / Laboratoriedrift / Molekylærbiologiske teknikker Forskningsinteresser:

Mykologi

Bioinformatikk

Bioteknologi

Mikrobiologi

Molekylærbiologi