Brokke, Astrid Sollid

seniorrådgiver, internasjonalt studiesamarbeid, utreisende studentutveksling
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Astad, Randi

Fellestjeneste for eksamen og vitnemål
Seksjon for studieadministrasjon